Fiskebod för barn och ungdomar vid Bysjön

Fiskebod för barn och ungdomar vid Bysjön

Föreningsalliansen söker 33 000 kronor ur kommunens visionsmedel

Föreningsalliansen i Ockelbo vill låta bygga en fiskebod vid Bysjön, för sommarlovslediga barn och ungdomar.
I en skrivelse till kommunen ansöker man om 33 000 kronor ur potten för visionsmedel till projektet.

Föreningsalliansen vill gärna se en fiskebod i området vid Kuxahallen och multisportarenan, strax intill Bysjön.
Syftet är att erbjuda sommarlovsaktiviteter – fiske och spontanidrott – och samtidigt skapa en ny mötesplats för barn och ungdomar från olika kulturer och skiftande sociala bakgrunder.

Idén är att hålla fiskeboden öppen under sommarlovet, då ferielediga ungdomar kan arbeta med att kostnadsfritt låna ut material för fiske eller aktiviteter i multisportarenan.
”Fiskeföreningarna kan besöka fiskeboden och berätta om sin verksamhet, visa hur man rensar fisk, tillagar fisk, knyter knutar, lagar mjärdar osv”, skriver Föreningsalliansen i sin ansökan.
Beslut om eventuellt stöd till fiskeboden fattas under kommunstyrelsen sammanträde 26 april.

av Elina Sorri
2016-04-14

Uppdatering 2016-04-26: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja föreningsalliansens ansökan. 

FAKTA Visionsmedlen
I kommunstyrelsens budget finns 400 000 kronor avsatta för att stimulera utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga Ockelbo kommuns Vision 2020 enligt punkterna:
Det gröna
- Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet.
Vi välkomnar
- Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle.
Vi växer
- Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans.
Vi samverkar
- Ockelbo samspelar med andra, lokalt, regional och globalt.

Några exempel på tidigare beviljade bidrag ur potten för visionsmedel är bland andra naturleden mellan Ulvsta och Rönnåsen, 50 000 kronor, anläggning av skolgården vid Åmots förskola, 173 000 kronor, och uppfräschningen av badplatsen vid Näsudden i Lingbo, 25 000 kronor. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17