Fritidsklubb för åk 4-6 på Perslunda från hösten 2016

Fritidsklubb för åk 4-6 på Perslunda från hösten 2016

Avgiften föreslås bli 800 kronor per termin

Från hösten öppnas en fritidsklubb för eleverna i årskurserna 4-6 på Perslundaskolan i Ockelbo.
Det innebär att eleverna kan stanna kvar för aktiviteter på eftermiddagen, från skoldagens slut till fram klockan 17.

För snart ett år sedan, inför nyöppnandet av Perslundaskolan, genomfördes en intresseundersökning om fritidsklubb hos vårdnadshavarna till eleverna i blivande åk 4-6.
Behovet räknades då till nio platser, vilket utbildnings- och kulturnämnden bedömde vara ett för litet underlag för att sätta igång en verksamhet.

Sedan dess har Perslundaskolan kommit igång i en ny organisation, och under vårterminens gång har fler elever visat intresse för att stanna kvar på en fritidsklubb och delta i aktiviteter efter skoldagens slut.
Det gör att de förtroendevalda har omprövat sitt tidigare ställningstagande – på onsdagen beslutade utbildnings- och kulturnämnden att det startas en fritidsklubb på skolan efter sommarlovet.

Fritidsklubben ska öppna runt 14.20 när skoldagen är slut, och stänga kl 17. Klubben ska vara öppen kl 8-17 under höstlov, sportlov och påsklov, men stängd under jullov och sommarlov.
Under skoldagar föreslås fritidsklubben erbjuda mellanmål för 10 kronor, och under lovdagar även lunch för 40 kronor. Terminsavgiften för fritidsklubben föreslås bli 800 kronor per termin.
Beslut om taxor och avgifter i kommunen tas av fullmäktige.

av Elina Sorri
2016-04-21

FAKTA Skillnad på fritidshem och fritidsklubb
Fritidshem

Pedagogisk tillsyn och omsorg under den skolfria delen av skoldagen för elever i åk F-3.
Barn i behov av särskilt stöd kan gå kvar i fritidshem även när de fyllt 10 år.

Fritidsklubb
Öppen fritidsverksamhet under den skolfria delen av skoldagen för elever i åk 4-6. Elevernas intressen är utgångspunkten för aktiviteterna.
Eleverna kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på klubben, och går hem själva. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17