Lanthandelsmuseet flyttas till Pålsgården

Lanthandelsmuseet flyttas till Pålsgården

Står i vägen för ny gång- och cykelbana till Wijberget

2017 ska Trafikverket börja bygga en ny gång- och cykelbana från Sjöängsvägen fram till Wijberget i Ockelbo.
Mitt i vägen står Lanthandelsmuseet – som därför ska flyttas till området vid Pålsgården.

19 april blir en spännande dag längs gamla Åmotsvägen i Ockelbo.
Då ska hela den historiska timmerbyggnaden som rymmer Lanthandelsmuseet flyttas i ett enda stycke från sin upphöjda plats intill Ockelbo camping, till Pålsgården.
Trafikverket står för kostnaderna, medan Ockelbo kommun administrerar det praktiska jobbet.
”Det tillhör inte vardagen att vi tvingas flytta på ett museum för en gång- och cykelbana. Det ska bli spännande”, säger Ragnhild Brändeskär, projektledare på Trafikverket.  

Kranbolaget har fått den till synes nerviga uppgiften att lyfta och köra museibyggnaden till sin nya plats ett par hundra meter västerut, och man räknar med att proceduren kommer att ta några timmar. Gamla Åmotsvägen kommer att stängas av under arbetet och trafiken ledas om på andra vägar.

Längst bort i mitten av bilden, ett par hundra meter bort, syns Lanthandelsmuseet på sin nuvarande plats. I förgrunden grundstenarna vid Pålsgården som byggnaden ska vila på i fortsättningen. En stor yta mark har beretts intill, för att tåla tyngden av kranbilen och lasten.

Lanthandelsmuseet öppnade 1998 då inredningen skänktes till Ockelbo Hembygdsförening av Ugglebo Arbetarförening. Tidigare tjänstgjorde byggnaden, kallad Bläckhornet, som spannmålsmagasin åt Kopparfors, och flyttades från Böle till Wij 1881. Innan 19 april ska museet tömmas, föremålen packas ned i containrar och förvaras av en flyttfirma. Uppackningen ska hembygdsföreningen sköta, och passar då på att fräscha upp möbler och föremål inför sommarens öppethållande.  

I hembygdsföreningen är man glada över att timmerhuset flyttas till de övriga historiska byggnaderna vid Pålsgården.
”Vi är jättenöjda med att få det flyttat till oss. Här har museibesökarna tillgång till kaffeservering och toaletter, och det blir enklare att hålla museet öppet”, säger Lena Hammarlund.
Lanthandelsmuseet ska tillgänglighetsanpassas på sin nya plats, och föreningen vill även ta tillfället i akt att förbättra belysningen inne i byggnaden.  

Den nya gång- och cykelbanan till Wij börjar anläggas av Trafikverket 2017, och behöver därefter en tids ”sättning” innan den kan tas i bruk 2018.  

av Elina Sorri
2016-04-05


Bläckhornet heter byggnaden som inrymt Lanthandelsmuseet sedan 1998. Det flyttades till Wij från Böle 1881, och togs i bruk av Kopparfors som spannmålsmagasin.

 

 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17