Ockelbos invånare vill se mer bostäder och större nöjesutbud

Ockelbos invånare vill se mer bostäder och större nöjesutbud

Medborgarundersökning pekar ut plus och minus i kommunen

I höstas genomfördes en medborgarundersökning bland invånarna i Ockelbo kommun.
Kommunens verksamheter får godkänt, liksom Ockelbo som plats att leva och bo på.
Däremot upplever många en stor brist på inflytande; att man inte kan påverka det som sker i kommunen.
35 procent av invånarna är dock villiga att starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

600 kommuninvånare i åldrarna 18-84 år fick i höstas ett brev från Statistiska Centralbyrån där de ombads att beskriva hur de ser på platsen och kommunen Ockelbo, med hjälp av svar på frågor längs en betygsskala på 1-10.
Hälften av mottagarna besvarade enkäten.  

Resultatet visar att bristen på bostäder och nöjen, och känslan av att sakna inflytande, är det Ockelbos invånare är minst nöjda med. Särskilt är det männen som saknar känslan av att kunna påverka skeendet.
Mest nöjda är invånarna med räddningstjänsten, biblioteket och sophämtningen, liksom den stora tillgången på natur.
Kvinnor är - på nästan alla punkter - nöjdare än män, och äldre är mer nöjda än yngre. 

Ockelbo kommun har deltagit i undersökningen tre gånger; 2011, 2013 och 2015.
En trend är att ”nöjdheten” har sjunkit något för varje gång, i samtliga de tre delar som undersökningen består av: hur nöjd man är med platsen, hur man ser på kommunens verksamheter och vilket mått av inflytande man anser sig ha.
Trots politikernas satsningar på det nya äldreboendet Bysjöstrand, den om- och utbyggda Perslundaskolan, byggandet av en ishall och en planerad uppfräschning av centrum, så har kommuninvånarna blivit något mindre nöjda för varje undersökning.   

Rapporten pekar bland annat ut bostäder, fritidsmöjligheter, kommunikationer och gator/vägar, som exempel på områden som Ockelbo kommun bör prioritera för att invånarna ska känna sig mer nöjda.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S), ser resultatet som ett tecken på att de förtroendevalda och invånarna är överens om vilka frågor som ska prioriteras.
”Undersökningen visar att vi arbetar med rätt frågor, som bostadsförsörjning och bättre kommunikationer till städernas utbud. Vi kan aldrig slå oss till ro och säga att vi är helt nöjda”, säger Magnus Jonsson (bilden nedan). 

 

När det gäller känslan av brist på delaktighet och inflytande vill Magnus Jonsson gärna uppmuntra invånarna att vara aktiva och föra fram sina åsikter.
”Vi är en liten kommun vilket innebär en omedelbar närhet till oss förtroendevalda och kommunens tjänstemän. Det finns många sätt, särskilt nu med all digital teknik, att ta kontakt och berätta hur man vill förbättra stort och smått.” 

Författarna till SCB:s rapport sätter upp en liten varningsflagg för hur man tolkar undersökningen, och menar att det är viktigt att hämta kunskap från andra håll för att få en rättvisande bild av invånarnas verkliga inställning till Ockelbo, eftersom enkäten är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning.
Har man ingen erfarenhet av exempelvis förskolan eller äldreomsorgen har man ändå svarat utifrån den uppfattning man har. 

av Elina Sorri
2016-04-08


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Här kan du läsa SCB:s medborgarundersökning i Ockelbo kommun hösten 2015.

Här kan du läsa en rapportbilaga till undersökningen.