Större trygghet för de boende på Uret i Ockelbo

Större trygghet för de boende på Uret i Ockelbo

Allsång och bubbeldricka när den nya boendeformen invigdes

Under måndagen 2 maj invigdes Urets trygghetsboende som sig bör med bandklippning, goda snittar och underhållning.
Bertil Carlsson, socialnämndens ordförande, höll i saxen och konstaterade att han själv kvalificerat sig till trygghetsboendet genom sin ålder: Ett av kriterierna är ju att man är över 70 år.

Socialförvaltningens chef Palle Danielsson hälsade välkommen till den nya boendeformen trygghetsboende på Uret i Ockelbo. 

Ett annat villkor för ett trygghetsboende är att det finns personal som ordnar gemensamma aktiviteter och erbjuder måltider.
Åsa Lindahl och Susanne Jonsson har anställts som trivselvärdar i den öppna träffpunkten Soluret, som från och med nu är förbehållen trygghetsboendets egna hyresgäster och ska hållas öppen varje dag från kl 10 till kl 14. Vill de boende äta gemensam lunch på Soluret, ska de bara anmäla det dagen innan.

Till vänster Åsa Lindahl och Susanne Jonsson som är trivselvärdar på Urets trygghetsboende. 

Under invigningen serverades bubbeldricka och snittar med bland annat lax och ansjovis.
Conny Nilsson visade bilder och berättade mer eller mindre trovärdiga anekdoter om några av kaféerna som fanns i Ockelbo förr; som Lindströms konditori, Lundins café, Strandcaféet och Ritz café.
Ett av dem hade en mycket ekonomiskt lagd ägarinna, enligt Conny, där användes sumpen om och om igen tills den var vit. På ett annat lutade golvet inåt så att det blev nästan omöjligt att ta sig därifrån!

Conny Nilsson berättade anekdoter om kaféer som fanns i Ockelbo förr. 

Åhörarna var med på noterna och mindes vartenda ett. ”Där har jag jobbat!”, ”Där kostade det en låt fem öre!”, ”Där har jag fikat många gånger!”, hördes över borden.
Bilderna varvades med uppskattad allsång som kompades av Nisse Larsson på dragspel. ”Sjösala vals, ”Ja, det är våren” och ”Ockelbovisan” var några av melodierna på programmet.

Nisse Larsson stod för den uppskattade musiken.

av Elina Sorri
2016-05-03

KOMMENTAR
Den nya boendeformen på Uret, trygghetsboende, är tänkt att fylla det tomrum som många äldre upplever när man är frisk nog att ha en egen bostad, men med tryggheten i personal inom räckhåll och möjligheter till socialt umgänge.
Trygghetsboendet ska även ha tillgänglighetsanpassade lägenheter.
Organisatoriskt sorterar trygghetsboendet under socialnämnden och hemtjänsten i Ockelbo kommun. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17