Fullmäktige i Ockelbo ger Wij Trädgårdar arbetsro

Fullmäktige i Ockelbo ger Wij Trädgårdar arbetsro

Bidrar med 1,9 miljoner årligen till 2018 för framtida "Lyftkraft"

Ockelbos kommunfullmäktige beslutade på måndagkvällen att göra ett långsiktigt försök att hjälpa Wij Trädgårdar att överleva.
Under perioden 2016-2018 ska kommunen bidra med 1,9 miljoner årligen, för att ge besöksparken en chans att utvecklas, locka ett större antal besökare i framtiden och få ekonomin på fötter.

Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 9 maj att stödja besöksparken Wij Trädgårdar i Ockelbo på längre sikt – och inte som tidigare via tillfälliga lån när nöden så kräver.
Förutom de 900 000 som Wij i dag får från kommunens utvecklingsmedel, skjuter politikerna till ytterligare 1 miljon årligen de kommande tre åren för att ge Wij Trädgårdar en chans att ”lyfta” både när det gäller utveckling, evenemang och ekonomi. 

1 januari 2016 anställdes Hans Bandhold som tillförordnad vd, med uppdraget att så snabbt som möjligt få rätsida på den löpande ekonomin och styra upp verksamheten inför sommaren.
Hans Bandhold fick även fullmäktiges uppdrag att utreda vad som krävs för att Wij Trädgårdar ska överleva inte bara i år, utan på längre sikt.
I en analys som presenterats under våren beskriver han tre alternativ för besöksparkens framtid med benämningarna ”Sjunkbomben”, ”Flytkraft” och ”Lyftkraft”. 

Kommunstyrelsen hade inför måndagskvällens sammanträde föreslagit fullmäktige att välja alternativet ”Lyftkraft”, med ett tillskott på 1 miljon (utöver de  900 000 kronor man redan bidrar med) årligen 2016-2018.
Den summan bedömdes i Bandholds analys vara nödvändig om Wij Trädgårdar ska få ekonomiska muskler nog till att utveckla sin hotell- och konferensverksamhet, och samtidigt skapa nyheter och evenemang i trädgårdarna som lockar fler besökare över tid.

Liberalerna och Sverigedemokraterna yrkade på folkomröstning i frågan, och reserverade sig mot beslutet som togs efter en mycket lång debatt. 

av Elina Sorri
2016-05-09

Här kan du läsa rapporten "Framtid Wij Trädgårdar" i sin helhet. Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Klicka här för sommarens nyheter och program på Wij Trädgårdar