Ockelbos företagare mer positiva till kommunen

Ockelbos företagare mer positiva till kommunen

Företagsklimatet bättre enligt Svenskt Näringslivs undersökning

Näringslivets betyg på företagsklimatet i Sverige sjunker.
Men i Ockelbo kommun är det glädjande nog tvärtom.
I Ockelbo har näringslivets syn på företagsklimatet stigit, från ”inte godtagbart” till ”godtagbart”.
”Det är ett medvetet och hårt arbete som gett resultat”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

31 000 företagare i hela Sverige – varav 979 stycken i Gävleborgs län – har svarat på frågor i Svenskt Näringslivs enkätundersökning angående deras syn på företagsklimatet i respektive kommun.
Betygsskalan för olika frågor går från 1 till 6, där 1 står för ”dåligt” och 6 för ”utmärkt”.
Svenskt Näringslivs regionchef i Gävleborg, Lotta Pettersson (bilden ovan), fanns på plats i Ockelbo på tisdagen för att presentera resultatet och lyfta fram Ockelbos höjda betyg.

Ockelbo har stigit från fjolårets genomsnitt på 2,9 till 3,1 – den största förbättringen bland kommunerna i Gävleborgs län. Kommunen ligger nu på delad tredje plats i länet med Söderhamn (3,1) efter Hofors (3,5) och Ovanåker (3,4).
När företagarna i Ockelbo värderar attityden de upplever hos kommunens egna tjänstemän och politiker har betyget stigit ännu mer.

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), är glad över att företagarna i Ockelbo upplever att företagsklimatet blivit bättre.
”Det ligger en medveten handlingsplan och hårt arbete bakom förbättringen. Förra året startade vi Företagardialogen, då tjänstemän och politiker i betydligt större omfattning än tidigare åker ut till företagarna och sätter oss ned med dem för att höra hur de har det i vardagen och på vilket sätt vi kan hjälpa till”, säger Magnus Jonsson.
”Dessutom finns det nu fler arenor i Ockelbo där företagare kan medverka, agera och lyfta fram sina åsikter och idéer; som Service och Handel, Företagarrådet och Näringslivsrådet.”

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att skapa diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Cirka hälften av de tillfrågade företagen har svarat på enkäten.
De viktigaste åtgärderna som Gävleborgs läns företagare lyfter fram är att öka attraktionskraften i länet, öka förståelse för företagande, stimulera nyetableringar och snabbare handläggning hos myndigheter.

av Elina Sorri
2016-05-24

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs enkätundersökning.