Omfattande renovering av Ockelbos landsvägar i sommar

Omfattande renovering av Ockelbos landsvägar i sommar

Därför driver Trafikverket många projekt samtidigt

Just nu pågår vägarbeten på nästan alla större vägar till och från Ockelbo.
Många av vägarna i kommunen har varit i behov av ny beläggning och Trafikverket driver just nu elva projekt av varierande omfattning i området.
”Vi ber trafikanterna att ha förståelse och tålamod med den begränsade framkomligheten”, säger projektledaren Magnus Persson på Trafikverket.

Det råder mer eller mindre begränsad framkomlighet på de flesta vägar som leder till Ockelbo just nu. På 303:an från Hagsta och 272:an från Sandviken sker både väg- och dikesarbeten för närvarande.
Men även på vägarna 545 från Jädraås till Ockelbo, 542 mellan Jädraås och Åmot, och 547 från Svartnäs till Åmot är vägarbeten på gång.

Magnus Persson är Trafikverkets projektledare för de beläggningsarbeten som utförs på vägarna till och från Ockelbo i sommar.
Han förstår att det finns funderingar kring varför allt görs på en gång.
”Det finns en väldigt enkel anledning bakom det: att vägarbetena drar nytta av varandra. De fräsmassor, granulat, som river upp på vägen mellan Sandviken och Ockelbo återanvänder vi exempelvis på väg 545, 545 och 547”, förklarar Magnus Persson.
”Det ligger en lång och gedigen planering bakom samordningen kring detta och konceptet med återanvändning är en grund i vår upphandling”, fortsätter Magnus Persson.

Beläggningsarbetena på väg 272 görs först, och därefter går man över till väg 303.
Enligt nuvarande information ska båda vägarna vara framkomliga senast 8 juli – vilket alltså betyder att väg 272 blir klar tidigare än så, förmodligen i mitten av juni. 
"Ha förståelse, tålamod och sakta ned - både för vägarbetarnas och er egen skull", råder Magnus Persson.  

Pågende beläggningsarbeten på väg 272 mellan Sandviken och Ockelbo. 

Kommunkontoret i Ockelbo har fått många samtal och frågor om de pågående vägarbetena, som alltså utförs i Trafikverkets regi.
”Jag ser det som positivt att Trafikverket investerar i vägarna i vår kommun efter de uppvaktningar kommunledningen gjort genom åren. Jag vet att det finns en frustration bland exempelvis pendlare och i turistnäringen över att det är många vägarbeten igång samtidigt, men när det är klart kommer våra vägar att vara i fint skick och det ser vi fram emot”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

av Elina Sorri
2016-05-19

Här följer informationen från Trafikverkets egen websida om projekten i Ockelbo kommun i sommar.
Observera att stopptiden 2016-10-31 är en avtalsskrivning – i själva verket blir projekten i många av fallen färdiga långt tidigare.

Väg 272 från Silverkällan till Ockelbo
Beläggningsarbete. Öppen grusväg ca 6 km.
2016-05-09 – 2016-10-31

Väg 272 från Västanbyn, Sandviken till Nyåbron (vägskälet till Jädraås)
Fräsnings- och dikesarbete.
2016-05-09 – 2016-10-31

Väg 545 Mellan Jädraås och Ockelbo
Beläggningsarbeten mellan Värmland och Nyåbron (vägskälet vid 272:an).
2016-05-03 – 2016-10-31

Väg 303 mellan Säbyggeby och Trafikplats Hagsta
Beläggningsarbeten mellan Ockelbo-Hagsta, arbetsfordon på vägen.
Kortare stopp och köbildning vid trafikljus i samband med arbetet som pågår vardagar 6-20.
2016-05-16 – 2016-10-31

Väg 303 mellan Ockelbo och Hagsta (E 4)
Grävarbeten.
2016-05-12 – 2016-05-26

Väg 303 mellan Ockelbo och Hagsta (E 4)
Ett körfält avstängt. Dikesarbeten mellan Ockelbo och Hagsta.
2016-04-18 – 2016-10-31

Väg 547 mellan Svartnäs och Åmot
Ett körfält avstängt. Stenplockning. Arbetet sker dagtid.
2016-05-09 – 2016-05-29

Väg 547 Vällingbäck till Åmot
Beläggningsarbeten mellan länsgränsen Gävleborg och Åmot.
2016-04-26 – 2016-08-31

Väg 576 i höjd med Ockelbo
Kabelarbete.
2016-04-13 - 2016-05-31

Väg 542 från Jädraås till Sand
Beläggningsarbeten. Ett körfält avstängt.
2016-04-17 – 2016-10-31

Väg 579 från Ockelbo kyrka till Ulvsta
Projektering och etableringsarbete.
2016-01-25 – 2016-09-30

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Mer information:

Trafikinformation X-trafik

Trafikverkets textrapporter

Trafikverkets webtjänst "Läget i trafiken"