Snart tjuter "Hesa Fredrik" i Ockelbo

Snart tjuter "Hesa Fredrik" i Ockelbo

Tutor som varnar för fara börjar testas måndag 13 juni

Var beredd på att ”Hesa Fredrik” snart tjuter genom centrala Ockelbo!
Måndagen 13 juni testas tre nya varningstutor som aviserar ett VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Den ljudliga signalen kommer att höras över hela centrala Ockelbo, från Säbyggeby till Böle.

VMA-tutorna finns för att varna allmänheten för faror, som exempelvis giftig brandrök, giftiga gaser eller explosionsrisk. Signalen testas fyra gånger om året, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.
Varningssignalerna ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus emellan varje signal. Det upprepas under två minuter. När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal. 

Om signalen skulle ljuda vid ett annat tillfälle ska man gå in, stänga fönster, dörrar och ventilation – och sätta på radions P4 eller text-tv och invänta mer information.
Provtutning och övervakning sköts av inre befäl på Gästrike Räddningstjänst.
”Signalerna är ett utmärkt sätt att väcka allmänhetens uppmärksamhet. Vi blir sårbara om vi bara förlitar oss på it och telefoni”, säger Robert Strid, produktionschef vid räddningstjänsten.

Högtalarna kallas officiellt för tyfoner. De har satts upp på tre strategiska platser i nordsydlig riktning i centrala Ockelbo. Vilka platserna ska vara bestäms utifrån folktäthet och placeringen av bland annat skolor, industrier, järnvägar och andra viktiga transportvägar.
Man tar också hänsyn till terrängen och topografin för bästa hörbarhet. Varje tuta kommer att höras cirka 400 meter i varje riktning.

Det är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som monterat tyfonerna och äger dem. I slutet av april befann sig de två varningsteknikerna Mats Blom och Dan Wikberg på plats i Ockelbo för att montera upp de tre nya varningstutorna.
”Det finns ungefär 5 000 tutor i Sverige. Vårt jobb är att sätta upp dem och sköta underhållet. Just nu håller vi på att byta ut alla gamla tyfoner till ett nytt, digitalt system," berättar Dan Wikberg.

av Elina Sorri
2016-06-23 

Visste du att…
…VMA testades första gången 1931. Dagens Nyheters dåvarande krönikör Oscar Fredrik Rydqvist tyckte att larmsignalen lät lika hes som han själv.
Uttrycket ”Hesa Fredrik” spred sig snabbt, bland annat genom Karl Gerhard, en av den tidens mest berömda artister.
Det officiella namnet på ”Hesa Fredrik” är Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
Hesa Fredrik har kusiner i en rad andra länder runt om i världen.
Källa: hesafredrik.nu

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer om varningssystemet VMA

Click here for information in english, العَرَبِية and ትግርኛ