Bygg- och miljönämnden i Ockelbo tackar för sig

Bygg- och miljönämnden i Ockelbo tackar för sig

Diger dagordning under historiskt sammanträde

21 mars 2016 blev en historisk dag i Ockelbos kommunala historia.
Då hölls det sista sammanträdet i bygg- och miljönämnden, innan sammanslagningen med Hofors och Sandviken i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd.
”Det har alltid varit roligt att gå på sammanträdena”, sade den sista ordföranden Ann-Christin Persson Georgsdotter (S).

”Välkomna till det historiska sista mötet”, började Ann-Christin Persson Georgsdotter sammanträdet strax innan Per-Olov Olsson (C), utsågs till justerare.
”Det brukar ju vara han, så det är väl fint om han är det sista gången också”, påpekade en leende Tord Horn (S).
Dagordningen var ovanligt varierad och innehållsrik, dagen till ära. Bland annat beviljades bygglov till kombihallen för ishockey och inlines, vilket gör att spaden kan sättas i marken så snart upphandling av byggentreprenör är klar i slutet av april.

Nämnden godkände vidare ett förslag till nytt Naturvårdsprogram för Ockelbo kommun, yttrade sig över en planerad kraftledning till Grönviken i Lingbo, ålade kommunen att åtgärda brister kring både säkerhet och hygien i simhallen, och klubbade vidare igenom en hel del annat.
Under den ekonomiska redovisningen konstaterades att bygg- och miljönämnden varit duktiga på att hushålla med sina resurser, och avslutar med flaggan i topp: 2015 års bokslut visar ett överskott på 700 000 kronor.

Som en liten examensavslutning redovisade handläggarna på bygg- och miljöförvaltningen hur långt de kommit med målen inom sina respektive områden så här långt under året; somligt uppfyllt, annat påbörjat som förhoppningsvis får en fortsättning inom den nya förvaltningen.

Ordförande Ann-Christin Persson Georgsdotter tackade tjänstemännen på bygg- och miljöförvaltningen för gott samarbete. 

Det allra sista beslutet blev ett godkännande av redovisningen av internkontrollplanen.
”En sista dunk”, konstaterade Ann-Christin Persson Georgsdotter innan klubban gick i bordet.
Klockan 15.49 avslutades mötet.
”Jag vill tacka er alla, vi har gjort jobbet tillsammans. Det har alltid varit roligt att gå på sammanträdena”, sa Ann-Christin och önskade de ledamöter som går vidare till Sandviken lycka till.

Den nya nämnden, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, har sitt första möte 4 april.
”I morgon är det beredning inför det sammanträdet”, konstaterade Tord Horn (S), en av de tre som ska företräda Ockelbo. 
De två övriga är Jonas Tholén (S) och Per-Olov Olsson (C).

De tre som fortsättningsvis representerar Ockelbo kommun i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd är Per-Olov Olsson (C), Tord Horn (S) och Jonas Tholén (S). 

Sandviken har fem platser i nämnden, medan Hofors, liksom Ockelbo, har tre.  
Ledamöterna från Sandviken är ordförande Carina Westerberg (S), Peter Ahlmén (S), Emilie Eklund (S), Linda Tångeryd (M), Bernt Jonsson (V).
Ledamöterna från Hofors är vice ordförande Sören Bergqvist (V), Viktor Rasjö (S) och Håkan Nelin (Hoforspartiet).

av Elina Sorri
2016-03-21

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17