Ockelbo kommun tar över förra Konsumlokalen från Ockelbogårdar

Ockelbo kommun tar över förra Konsumlokalen från Ockelbogårdar

Tar nytt grepp kring centrumhandeln nu när Swedbank lämnar

Förra veckan aviserade Swedbank att man lämnar Ockelbo till hösten, vilket innebär att ytterligare en stor affärsyta i direkt anslutning till torget töms.
Nu har kommunen beslutat att ta över den tomma Konsumlokalen från Ockelbogårdar, för att hitta en helhetslösning för handel i både kvarteret Uret och Centrumhuset.

Parallellt med planeringen för ett nytt torg i Ockelbo, brådskar det nu för kommunledningen att även arbeta intensivt med en långsiktigt hållbar lösning för handeln i både före detta Konsumlokalen och affärsytorna i Centrumhuset.
De båda projekten är beroende av varandra; ett attraktivt och välkomnande torg drar människor till handeln, och utan livaktiga butiker är det inte mycket bevänt med ett nytt torg.

Till vänster Centrumhuset, till höger den före detta Konsumlokalen i kvarteret Uret. 

Under tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen kom övertagandet av före detta Konsumlokalen upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsen ställde sig enhälligt bakom förslaget att Ockelbo kommun hyr den affärsytan av Ockelbogårdar i syfte att sin tur hyra ut den till lämpliga affärsidkare.
”Nu när det står klart att även banklokalen i kommunhuset töms så måste vi agera snabbt och effektivt för att säkra en levande handel kring det nya torget”, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

av Elina Sorri
2016-03-30

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17