Ohygieniskt, halkigt och problem med reningen

Ohygieniskt, halkigt och problem med reningen

Simhallen bör renoveras - annars väntar vite på 400 000 kronor

Simhallen i Ockelbo byggdes 1986 – för 30 år sedan.
Nu är lokalerna rejält slitna och det är problem med badvattenreningen.
En nyligen utförd inspektion pekar på flera brister som bör åtgärdas snarast. 

23 februari i år utförde bygg- och miljöförvaltningen en inspektion av simhallen och omklädningsrummen, med tillhörande duschar och toaletter.
Inspektionen visade stora brister i underhållet. Bland annat är golven i simhallen slitna, halkiga och svåra att hålla rena. Smuts och bakterier samlas i fogar där fogmassa saknas. Skarven mellan golv och vägg är trasig på flera ställen.

Även omklädningsrum, duschar och toaletter är svåra att hålla rena på grund av slitage.
Duschskärmarna har börjat rosta och gå sönder, och det förekommer svartmögel i både damernas och herrarnas duschutrymmen.
Inspektionen slår även ned på ventilationen i lokalerna. Det saknas en fullödig skriftlig beskrivning av hur ventilationen är uppbyggd och vilket luftflöde de olika utrymmena har.

Vid ett sammanträde under måndagen, beslutade bygg- och miljönämnden att Ockelbo kommun måste åtgärdat bristerna innan 31 augusti 2017. Om inte, utgår ett vite på totalt 400 000 kronor.
Det är Ockelbogårdar AB som äger fastigheten som simhallen inryms i, medan Ockelbo kommun hyr lokalerna genom utbildnings- och kulturnämnden.
Enligt Miljöbalken är det verksamhetsutövaren, det vill säga Ockelbo kommun, som har ansvaret att vidta de åtgärder som krävs. 

I oktober 2011 utfördes en liknande inspektion, som påvisade liknande problem med svårstädade ytskikt, mögeltillväxt och halkiga golv. Ockelbogårdar lämnade då, påföljande sommar 2012, in en lista på åtgärder som skulle utföras 2016.
Bygg- och miljö konstaterar att det är motiverat med ett nytt föreläggande, eftersom den tidigare åtgärdsplanen inte täcker in samtliga brister.

Reningen av simhallens bassänger är också ett problem. Särskilt bubbelpool och barnpool har vid flera tillfällen varit stängda på grund av höga klorvärden.
Även reningen var en del av inspektionen, och senast 30 juni vill bygg- och miljö se en lösning på hur badvattenkvaliteten kan förbättras så att klorhalten klarar riktvärdena.   

av Elina Sorri
2016-03-22

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17