25 miljoner är investeringstaket för nytt förskolebygge

25 miljoner är investeringstaket för nytt förskolebygge

"Det gäller att inte bli fartblind - lånade pengar ska betalas tillbaka"

25 miljoner – så mycket är kommunstyrelsen i Ockelbo beredd att lägga på byggandet av ett nytt förskolecentrum.
”Det är väldigt många faktorer som ska vägas in ett investeringsbeslut”, säger Joachim Krüger, ekonomichef i Ockelbo kommun.

Ockelbo kommun behöver bygga ut sin förskoleverksamhet de kommande åren.
Med hur många avdelningar, och var de ska placeras, är just nu under utredning.
Man har att ta hänsyn både till den ökade tillströmningen av barn, och nya, nationella riktlinjer för barngruppernas storlek.

Inför kommande beslut om flerårsbudgeten för 2017-2019, är det dags för fullmäktige att vid nästa sammanträde, 28 november, bestämma hur mycket Ockelbo kommun har råd att lägga på en ny förskola.
Kommunstyrelsen har enats om att föreslå ett tak på 25 miljoner, baserat på överläggningar i ekonomiutskottet och ekonomichef Joachim Krügers bedömning.
”Det gäller att inte bli fartblind – lånade pengar ska betalas tillbaka”, säger Joachim Krüger (bilden nedan).

”Det är en väldigt komplex fråga att bedöma en kommuns investeringsförmåga, det är många faktorer som ska vägas in”, betonar ekonomichefen.
Förutom kostnaden för själva investeringen, får det långsiktiga följder både när det gäller driftkostnader för verksamheten och kommande räntekostnader.
”Även om räntan är exceptionellt låg just nu, så innebär lån och investeringar i den här storleken att det försvinner miljoner ur vår driftbudget för varje steg som räntan kliver uppåt i framtiden.”

Det är också svårt att sia om framtida behov. Just nu är förskolan prioriterad, men det gäller också att ha utrymme och kreditvärdighet kvar när andra investeringar pockar på de närmaste decennierna, kanske när det gäller nya bostäder i första hand.
”Hela kommunkoncernen totalt är redan nu belånad med cirka 50 000 kronor per invånare, vilket är ganska högt i en jämförelse i landet”, påminner Joachim Krüger.

Ytterligare ett finansiellt orosmoln är kommunens pensionsåtaganden.
Dels väntas kraftiga ökningar av pensionsutbetalningar de kommande åren, dels utreds ett förslag på att kommunerna ska redovisa det åtagande man har för pensioner intjänade före 1998 som en skuld, efter att tidigare ha legat utanför balansräkningen.
Det skulle direkt påverka kommunens ekonomi och innebära att det nuvarande egna kapitalet på över 100 miljoner skulle ätas upp och vändas till ett rejält minus.

”När vi gjort hela sammanvägningen av kommunens investeringsförmåga så hamnar vi där, på 25 miljoner. På den nivån kan vi få en bra förskola med vettigt innehåll, och samtidigt stå beredda inför andra framtida investeringar”, sammanfattar Joachim Krüger.

av Elina Sorri
2016-10-26

Tidplan för södra centrala förskolan (antal avdelningar och utformning är under utredning):
2017 Projektering
2018 Byggstart
2019 Start för verksamheten

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17