Kan vi ha mer idrott i Ockelbos skolor?

Kan vi ha mer idrott i Ockelbos skolor?

Motion till fullmäktige - SD vill att möjligheten utreds

Sveriges regering har sagt ja till fler matte- och tekniktimmar i grundskolan - men nej till mer idrott.
Nu vill Sverigedemokraterna i Ockelbo veta om det ändå går att införa mer idrott i skolan lokalt i den egna kommunen.

I en motion till fullmäktige har SD begärt att utbildnings- och kulturnämnden ser över om det går att införa en extra timme idrott per vecka i Ockelbos skolor.
”Forskningen visar att fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsan och välbefinnandet”, skriver SD i motionen, och pekar vidare på att mer idrott även leder till bättre skolresultat och minskar risken för psykisk ohälsa.

SD vill dock att den extra timmen idrott införs utan att det inkräktar på timplanen för andra ämnen.
”Det är ok ifall veckan i skolan blir en timme längre totalt sett”, skriver SD i sin motion och menar att det bara finns vinster med en utökad timplan för idrott, både för individen och i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Enligt Ockelbo kommuns timplan har varje elev 100 minuter idrott och hälsa varje vecka i alla årskurser 1-9, totalt 534 timmar under 9 år.
Skolverkets grundkrav är minst 500 timmar idrott och hälsa.
SD hänvisar i sin motion till ”Skolans val”. Genom att ta tid från vissa andra ämnen, eller besluta om tid utöver den garanterade timplanen, kan man skapa ett utrymme för utökad undervisningstid och fördjupning inom ett visst skolämne.
Det är enligt Skolförordningen rektor som beslutar om Skolans val.
När det gäller den totala timplanen ligger Ockelbo på 6 820 timmar, medan Skolverkets garanti ligger på 6 785 timmar.

Kommunfullmäktige beslutade att lämna SD:s motion till kommunstyrelsen för beredning. Motioner bör besvaras inom ett år.

av Elina Sorri
2016-10-17

Visste du att…
… bland EU-länderna har Frankrike flest idrottstimmar i skolan, 108 timmar per skolår och elev.
… Sverige har 56 timmar idrott per skolår och elev.
… det är 20 EU-länder som har fler timmar idrott i skolan jämfört med Sverige.
Källa: EU-kommissionen, 2013

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du hitta fler motioner från de förtroendevalda i Ockelbo kommun.