Lärarförbundet: "Ockelbo bästa skolkommun i Gävleborg"

Lärarförbundet: "Ockelbo bästa skolkommun i Gävleborg"

24 i landet enligt förbundets årliga rankinglista

Ockelbo kommun tar en hedrande plats som nummer 24 av 290 i Lärarförbundets egen ranking över Sveriges bästa skolkommuner.
Undersökningen bygger på 13 olika kriterier; som exempelvis löner, lärartäthet och andra resurser.
Lotta Wennlund, chef för utbildnings- och kulturförvaltningen gläder sig mest åt att Ockelbo håller fortsatt hög nivå när det gäller kunskapsresultaten.

Först konstaterar vi: När det gäller riktigt små kommuner och rankinglistor är det alltid vanskligt att dra för stora slutsatser av klättring uppåt, eller ras nedåt.
Underlaget är ofta litet och en ganska liten förändring bland individer kan ge ett stort utslag, både uppåt och nedåt i en jämförelse över åren; vare sig det gäller företagare, brukare inom äldreomsorgen – eller som i det här fallet skolelever och personal.
Jämfört med fjolårets ranking från Lärarförbundet klättrar Ockelbo 38 placeringar i år, från 62:a plats till 24:e.

Lotta Wennlund, chef för utbildnings- och kulturförvaltningen gläder sig åt att Ockelbo når goda kunskapsresultat över tid. Placeringarna när det gäller andelen elever i åk 9 med lägst betyget E i alla ämnen, likaså niornas meritvärden, är fortsatt höga.
I övrigt är hon inte riktigt beredd att slå sig för bröstet, förrän hon analyserat både de 13 kriterierna och resultaten lite noggrannare.
”När det gäller kriteriet ”Resurser”, där vi placerar oss på 1:a plats i landet, är till exempel inte lokaler medräknade, medan vi har relativt hög personaltäthet och lägger jämförelsevis mycket pengar på skolmåltiden”, konstaterar Lotta Wennlund (bilden nedan). 

Ockelbo tar även täten i Sverige när det gäller ”Friska lärare”.
Här kommer underlaget till rankingen från statistik över sjukskrivningar, noterad i november 2015, och den procentuella förändringen mellan andelen sjukskrivna 2014 och 2015.
”Det överraskade mig, men jag kan konstatera att utbildnings- och kulturförvaltningen totalt har en lägre sjukfrånvaro än kommunen generellt”, säger Lotta Wennlund.
Lärarlöner är en viktig fråga som engagerar. Här återfinns Ockelbo på plats 134, i den övre delen av mittenspannet bland landets kommuner.
Det är ett kliv uppåt jämfört med 2015 då placeringen var 192.

När det gäller andelen behöriga till högskolan hamnar Ockelbo på den föga smickrande placeringen 262 i landet, vilket också har sin förklaring. Här missgynnas kommuner som Ockelbo, som har en hög andel unga som folkbokför sig i en annan kommun efter gymnasiet.
Även när det gäller Lärarförbundets syn på kommunen som avtalspart hamnar Ockelbo längre ned, på 231:a plats.

av Elina Sorri
2016-10-04

FAKTA Lärarförbundets ranking
Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner.
Rankingen bygger på 13 olika kriterier, som speglar resultat från utbildningsverksamheter i flera nivåer, från förskola till gymnasieskola.
Rankingen görs för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Lärarförbundet vill uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.
Årets ranking är den 15:e i ordningen.

Rankinglistan:
1 Vellinge
2 Varberg
3 Båstad
24 Ockelbo
26 Hofors
157 Gävle
256 Sandviken

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Mer information på lararforbundet.se