Ockelbo kommun stöder en framtida Svealandsregion

Ockelbo kommun stöder en framtida Svealandsregion

Magnus Jonsson (S): "Vår röst blir starkare tillsammans med andra"

I juni i år fick regeringen ett förslag från Indelningskommittén på hur tre av de sex planerade, nya storregionerna bör se ut.
Ockelbo kommun – och övriga remissinstanser – hade till 6 oktober på sig att ge sina synpunkter.
I sitt svar har kommunstyrelsen i Ockelbo ställt sig positiv till bildandet av en Svealandsregion.
”Vi har allt att vinna på att det blir verklighet”, menar Magnus Jonsson (S).

Den statliga Indelningskommittén, med Gävleborgs förra landshövding Barbro Holmberg som ordförande, ska lämna ett slutbetänkande i regionfrågan till regeringen under 2017.
Men redan i juni i år lämnade kommittén ett delförslag på hur tre av de sex nya länen och landstingen bör se ut. Det handlar om Norrlands län, Svealands län (där Ockelbo ska ingå) och Västra Götalands län.
Förslaget är att de tre nya länen kan bildas redan 1 januari 2018, och de tre länens nya landsting från 1 januari 2019.

Barbro Holmberg, tidigare landshövding i Gävleborg, är ordförande i den statliga Indelningskommittén. Hon lyfter fram det planerade Svealands län som en stark region som beräknas ha cirka 2 miljoner invånare och gränsa till samtliga nya län – utom det sydligaste. 

Det finns i huvudsak tre syften med den stora regionreformen.
1 Att i möjligaste mån uppnå en jämnstark utveckling i hela landet.
2 Att uppnå ökad utvecklings- och planeringskraft inom hälso- och sjukvården.
3 Att uppnå en tydligare statlig närvaro i regionerna, bland annat genom att stöpa om många av de större statliga myndigheternas regionala enheter i samma form som de nya regionerna.

Region Gävleborg stöder den nya indelningen. Regionledningen ser fördelar inom flera områden; särskilt för sjukvården, kollektivtrafiken, näringslivet och möjligheterna att bedriva regional utveckling.
Ockelbos kommunstyrelse har i sin tur valt att ställa sig bakom Region Gävleborgs positiva remissvar.
”För att behålla och öka inflyttningen till Ockelbo behöver vi få del av den fulla effekt en större arbetsmarknadsregion kan ge. Och i framtiden blir det alldeles nödvändigt att samverka inom frågor som kompetensförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik”, säger kommunstyrelsens ordförande, Magnus Jonsson (S).
”Jag är övertygad om att Ockelbos röst blir starkare genom den samlade kraften, och att det ger nya möjligheter till både självständiga prioriteringar och gemensamma satsningar.”

Bild från Region Gävleborgs remisskonferens i Bollnäs 7 september. 

Nuvarande regiondirektören i Gävleborg, Svante Lönnbark, är föreslagen att leda och samordna bildandet av Region Svealand. Uppdraget ges av de politiska ledningarna i de landsting och regioner som är tänkta att ingå i den nya regionen.
I mars 2017 ska regeringen lämna sitt förslag om ny länsindelning till riksdagen som väntas fatta beslut under samma år. 

av Elina Sorri
2016-10-12

Visste du att…
… den planerade Svealandsregionen omfattar de sex nuvarande länen Örebro, Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala.
… de sex föreslagna kandidaterna till residensstad i den nya regionen är Falun, Gävle, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro.
… den planerade Svealandsregionen har två universitetssjukhus, tre universitet och tre högskolor.
… den nya Svealandsregionen omfattar 64 kommuner.
… Skinnskatteberg är den minsta av de 64, med 4 417 invånare.
… Norberg och Vansbro ligger närmast Ockelbo i storlek, med 5 767 respektive 6 759 invånare.
… 27 procent av de 64 kommunerna har färre än 10 000 invånare.

KOMMENTAR
SD reserverade sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut att stödja regionombildningen. Partiet menar att det saknas konsekvensanalyser och belägg för de fördelar som lyfts fram med en storregion. SD anser också att beslut flyttas längre från medborgarna, och menar att ökade resurser inte skapas genom att man ritar om regionkartorna. SD vill att en större genomgripande omorganisation som en regionombildning ska föregås av en större debatt och folkomröstning.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Här kan du läsa hela, eller delar av, Indelningskommitténs delbetänkande "Regional indelning - tre nya län".