Sänkt ersättning för ensamkommande barn

Sänkt ersättning för ensamkommande barn

Så ska Ockelbo klara mottagandet framöver

Staten kommer att göra flera ändringar i regelverket kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
Dels sänks den ekonomiska ersättningen till kommunerna drastiskt, dels begränsas möjligheten att placera barn externt på andra orter.
I Ockelbo finns nu ett förslag som kan säkra fortsatt ekonomi och kvalitet på mottagandet även framöver.

Sedan 2014 har Ockelbo kommun anvisats 75 ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar.
Den ursprungliga överenskommelsen med Migrationsverket om antal barn har reviderats vid flera tillfällen, allteftersom flyktingströmmen ökade.
Ockelbo kommun driver i dag två HVB-hem i egen regi, för pojkar 16-18 år, med 24 platser totalt. Övriga barn som anvisats till kommunen har placerats i familjehem och privata HVB-hem på andra platser i landet.

De två HVB-hemmen i Ockelbo kommun, Gläntan till vänster och Åsbacka till höger. 

Ersättningen från Migrationsverket till kommunerna har varit 1 900 kronor per dygn och barn. Nu föreslås att den sänks till 1 350 kronor. För Ockelbos del kan HVB-hemmen drivas vidare med den ersättningen – förutsatt att alla platserna är belagda.
I dag finns det nämligen tomma platser på hemmen i Ockelbo eftersom inströmningen av ensamkommande har minskat radikalt sedan svenska gränskontroller infördes.

De nya förutsättningarna kräver åtgärder från Ockelbo kommuns sida.
I dag är de två HVB-hemmen belagda med 13 barn totalt men bör enligt beräkningar ha minst 20 för att ”gå runt” med hjälp av det sänkta bidraget. För att fylla boendena måste Ockelbo kommun i såfall undersöka om det går att flytta hem barn som nu är placerade i andra kommuner. 
Det finns även förslag på begränsningar när det gäller möjligheterna att placera barn i annan kommun, vilket också talar för att börja se över hur mottagandet ska organiseras i framtiden. 

Att flytta barn och ungdomar är dock inte enkelt, av många skäl. Vid omplacering gäller att man tar hänsyn till barnens behov och barnens bästa. Samtycke krävs också från barnet och dess gode man.
Förarbetet är resurskrävande och bör göras av erfaren personal. Integrationsenheten i Ockelbo poängterar i en skrivelse till kommunstyrelsen att utredningarna brådskar, och att det bör tillsättas extra resurser för genomförandet.

Förutom att det finns ekonomiska skäl för att omplacera barnen till Ockelbo, planeras ytterligare en regeländring på nationell nivå. Den innebär att utgångspunkten för en placering alltid ska vara att barnet placeras i sin anvisningskommun.

För att kunna fylla platserna i de egna HVB-hemmen för ensamkommande krävs ett politiskt beslut av Ockelbos förtroendevalda om ändrade riktlinjer för vilka som ska bo på hemmen.
Enligt tidigare är de båda HVB-hemmen till för pojkar i åldern 16-18 år. Kommunstyrelsen väntas vid sitt sammanträde under tisdagen att föreslå kommunfullmäktige att den nedre gränsen sänks till 14 år.
”Det är ingen enkel situation. Vi har ansvaret för den ekonomiska helheten i kommunen, men måste självklart se till att inga ungdomar far illa i processen”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

av Elina Sorri
2016-10-24

KOMMENTAR
Ockelbo kommun driver även utslussningsboende för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och är på väg att klara sig själva. Verksamheten omfattar just nu 13 ungdomar som bor i, eller delar på lägenheter med eget hushåll. 
Statens ersättning för de platserna föreslås sänkas från 900 till 750 kronor per dygn och ungdom.Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17