"Töm brevlådorna klockan 18.00!"

"Töm brevlådorna klockan 18.00!"

Kommunen och företagarna missnöjda med tidigare tömning

Kommunledningen och företagarna i Ockelbo har gått samman i en gemensam skrivelse till PostNord.
I skrivelsen uttrycker man sitt missnöje med att tömningen av brevlådorna i Ockelbo har tidigarelagts en timme, från kl 18 till kl 17.
”Det innebär att våra företag får det svårare att konkurrera. Det borde ha förts en dialog om det här innan beslut”, säger Pernilla Hålén, ordförande för Företagarna i Ockelbo.

1 februari 2016 ändrade PostNord tiden för senaste tömning av brevlådor i Ockelbo från klockan 18.00 till klockan 17.00.
Anledningen var att PostNord ville samordna transporterna från Ockelbo.
”I stället för att köra paket och brev i två olika vändor fann vi ett sätt att ta dem i samma bil”, säger Katarina Sörman som är produktionsområdeschef för Gävleområdet och södra Dalarna.
”Vi ser med jämna mellanrum över våra verksamheter och hur vi kan anpassa oss efter förändringar i samhället, för att kunna driva verksamhet och upprätthålla servicen till våra kunder även i framtiden”, säger Katarina Sörman.

Flera företagare i Ockelbo reagerade på förändringen.
”Vi har medlemsföretag som bett om hjälp med att ändra tillbaka tömningstiden till klockan 18”, säger Pernilla Hålén (bilden nedan).
”Bland annat är det ensamföretagare som bor en bit ifrån lådorna, och som inte hinner få med dagens post längre. Det kan gälla fakturor som man inte får iväg eller postorderförsändelser till kunder. Det har blivit en sämre service som försvårar för våra företag att konkurrera med liknande företag på andra orter.”

PostNord har genomfört tidigareläggningar av brevlådetömningar på många håll i landet, även i större stadskärnor och stora köpcentra. Ett annat skäl, förutom en miljövänlig samordning av transporter, är helt enkelt att både företag och privatpersoner skickar färre brev och kommunicerar mer digitalt.
Enligt Katarina Sörman ser varje produktionsområde inom PostNord över sina egna förutsättningar och avgör därefter vilka förändringar som ska ske i området. Det kommer med andra ord inga riktlinjer från PostNord centralt om, exempelvis, en allmän tidigareläggning av brevlådetömning.

Pernilla Hålén tycker att PostNord borde ha fört en dialog med olika aktörer i Ockelbo innan beslutet för att få en bättre uppfattning om vad en liknande förändring kan leda till.
”Jag undrar hur man gör lokala bedömningar om man inte diskuterar ändringarna med exempelvis företagen”, säger Pernilla Hålén.

I maj tog företagarna upp frågan i Ockelbo kommuns näringslivsråd, vilket resulterat i den skrivelse som kommunchef Charlotta Ryd, kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson, kommunens näringslivsutvecklare Mimmi Ekström, samt representanter för de tre företagarföreningarna – Pernilla Hålén, Företagarna, Göran Ström, Företagarrådet och Kenneth Norén, Service och Handel har skrivit under:
”Med en gemensam skrivelse från kommunen och de tre olika företagargrupperingarna i Ockelbo vill vi uttrycka vårt missnöje över de, i våras genomförda, tidigarelagda tömningstiderna av postens brevlådor i kommunen.
Företagen i kommunen är beroende av postgången och för att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet är det av största vikt att tömningstiderna återgår till kl 18.”


Senaste tömning av brevlådor i Ockelbo är klockan 17.00 vardagar och klockan 13.00 helger, på Södra Åsgatan 15.
Närmaste brevlåda som töms klockan 18.00 på vardagar finns i Sandviken.

av Elina Sorri
2016-10-03

KOMMENTAR
Post- och telestyrelsens undersöker årligen den svenska befolkningens användning av posttjänster, däribland vad man anser om tömningstiderna.
66 procent anser att tömningstiderna passar i hög grad, eller helt och hållet.
13 procent anser att de passar i låg grad, eller inte alls.
(Intervjuer genomfördes i januari 2016) 

 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

Klicka här för att komma till PostNords brevlådor och tömningstider.