58 nya vindkraftverk kan byggas mellan Åmot och Lingbo

58 nya vindkraftverk kan byggas mellan Åmot och Lingbo

"Etableringen ska komma bygden tillgodo"

Tillstånden är klara för 58 vindkraftverk norr om Åmot och Lingbo.
OX2 står bakom projektet och vindkraftbolagets förhoppning är att finansieringen av den nya vindparken kan lösas de närmaste månaderna.
För att vara ute i god tid med information till både bybor, företagare och allmänheten kommer OX2 de närmaste veckorna att bjuda in till möten om etableringen.
(För datum, tid och plats, håll utkik efter kommande annonsering i lokalpress och på ockelbo.se) 

Åmot-Lingbo Vindpark är namnet på de 58 verk som planeras i ett område från sjön Gopen i norr, Kroksjön i söder och Dunderåsen i öster. Här råder gynnsamma förhållanden för att etablera vindkraft, inte bara på grund av hur mycket det blåser - det ligger också tillräckligt nära Svenska Kraftnäts stamnät som passerar strax väster om Lingbo.

I sju år har planeringen för Åmot/Lingbo Vindkraftpark pågått, och tillstånden för de 58 vindkraftverken är klara. Den närmaste tiden kommer OX2 att hålla informationsmöten för att involvera byföreningar, lokala företag och allmänheten i uppförandet av Åmot/Lingbo Vindpark. 

Men det är inte bara vindstyrka och närheten till stamnätet som gör området till en lämplig plats för vindkraft. Det kan också bli en bonus för en glest befolkad kommun som gärna tar emot fler arbetstillfällen.
”Vindparken i Jädraås förde mycket gott med sig, både när det gäller bygdepengen och arbetstillfällen, och vi hoppas att det blir en lika bra win-win-situation även i Åmot och Lingbo”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo (S).

För OX2 är det viktigt att involvera människorna som bor och verkar i området i projektet.
Den närmaste tiden kommer bolaget att bjuda in byföreningarnas styrelser från Åmot och Lingbo, lokala företagare i Ockelbo kommun och även allmänheten till olika informationsmöten.
”En vindpark blir en del av ett samhälle i en lång tid framåt. För oss är det självklart att få till ett bra samarbete med byföreningar och företag så att etableringen kommer bygden till godo”, säger Jan-Olof Dahlin, projektledare på OX2.

I Ockelbo kommun har OX2 tidigare etablerat och ansvarar för förvaltningen av de tio vindkraftverken i Fallåsbergets vindpark.
Foto: Lina Westman. 

Byggtiden beräknas till cirka två år. Under den tiden skapas cirka 200 arbetstillfällen inom skogsarbete, vägbyggen, ledningsdragning, mark- och anläggningsarbeten, gjutning av fundament och så vidare. Många av de anställda behöver i sin tur mat, husrum och fritidsaktiviteter, vilket ger ringar på vattnet hos övriga näringsidkare i närområdet.
Dessutom utgår en återbäring i form av bygdepeng till dem som bor i de områden där vindkraften etableras.
När verken satts i gång kommer driften att kräva ett tiotal heltidsanställda servicetekniker och driftpersonal på plats under parkens livslängd på 20-25 år.

Strax norr om det aktuella området planerar OX2 även för vindparken Tönsen i Bollnäs kommun, där ytterligare 27 verk ska uppföras. Tidplanen ser ungefär lika ut för de båda projekten:
Vår/sommar 2017 

Informationsmöten för närboende och lokala företag.
Sommar/höst 2017 

Avtalsskrivning med finansiärer, upphandling.
Nov/dec 2017
Förberedande arbeten.
2018

Mark och anläggningsarbeten.
2019 

Montering och driftsättning av vindkraftverken.

av Elina Sorri
2017-04-05

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Klicka här för att läsa mer om OX2 och projektet Åmot-Lingbo Vindpark.