Kommunen vill investera i vägbelysning

Kommunen vill investera i vägbelysning

Förslag från medborgare kan bli verklighet

Ett medborgarförslag kan leda till att Ockelbo kommun ordnar vägbelysning längs Gamla Åmotsvägen.
Investeringen beräknas kosta cirka 700 000 kronor.

En kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om vägbelysning längs Gamla Åmotsvägen. Det gäller en cirka 600 meter lång sträcka av vägen, från infarten till Wij Trädgårdar till Gammelbron i Åbyggeby. Den delen av vägen saknar belysning i dag, och vägrenen smal.

”Mitt förslag är att en utredning görs om att sätta belysning på Wijåkern så att hela Åbyggeby får gatubelysning. Vi har skola i Åbyggeby och många boende som cyklar och går till och från Ockelbo. När jag besökte Äppelbacken så fanns redan belysning där innan några bofasta finns”, skriver förslagslämnaren.

Det är vägsträckan över åkrarna bortom campingen i bild som önskemålet gäller. 

Vid sitt senaste sammanträde 25 april beslutade kommunstyrelsen att ta med förslaget i den kommande budgetprocessen och lyfta in kostnaden i investeringsplanen.
”Det är bra att vi får en spark i häcken av en aktiv kommuninvånare i den här frågan. Belysning längs sträckan har varit på tal vid flera tillfällen genom åren, men det har inte riktigt funnits ekonomiskt utrymme för den. Nu ser investeringsförmågan lite bättre ut och vi kan passa på att lyfta in frågan i vår långsiktiga budget”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Enligt en grov uppskattning kostar belysningen minst 700 000 kronor att anlägga. 

av Elina Sorri
2017-04-27

FAKTA Medborgarförslag
Den som är folkbokförd i Ockelbo kommun, eller äger fast egendom i kommunen och därigenom räknas som kommunmedlem, får lämna in medborgarförslag till fullmäktige.
Även barn och ungdomar, liksom utländska medborgare har rätt att ta upp sina önskemål.
Medborgarförslag ska handläggas i kommunen inom ett år och resultatet redovisas i kommunfullmäktige.
Klicka här för mer information och e-tjänsten för medborgarförslag. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17