Företagare i Ockelbo vill skapa fler turistboenden

Företagare i Ockelbo vill skapa fler turistboenden

Har tagit fram kostnader för en ny, modern camping

Företagare i Ockelbo anser att det saknas övernattningsmöjligheter i Ockelbo och att det är ett hinder för ökad turism i området.
I ett nyligen genomfört projekt, bekostat av EU:s jordbruksfond, har de undersökt vad en ny, modern och miljömässigt hållbar turistby med stugor och camping i Ockelbo skulle kosta.
Prislappen slutade på nästan 40 miljoner kronor.

Initiativet till förstudien kring turistbyn kommer från Företagarrådet, en grupp av lokala företagare med starkt samhällsintresse och en vilja att bidra till Ockelbos utveckling.
Idén förankrades i kommunens Näringslivsråd, och näringslivsenheten hjälpte till med en ansökan om projektbidrag hos Leader Gästrikebygden, som beviljades.

Uppdraget utfördes under hösten 2016 och våren 2017 av Johan Skoog arkitektkontor och Jonsson Consult AB. 
I förstudien är turistbyn förlagd till Bysjöns sydvästra strand, på fälten mellan Wij Trädgårdar och Fornwij.
Skisserna visualiserar en modern camping med 14 stugor om totalt 64 bäddar, 96 platser för husbilar/husvagnar och 25 tältplatser. I området finns bland annat servicehus, turistcenter, boulebana, bangolf, grillplatser, bastu, båtbrygga och återvinningsstation.
De beräknade kostnaderna uppgår till 39 250 000 kronor.

I förstudien är campingen förlagd till Bysjöns sydvästra strand. Ett annat område av intresse är marken mellan den så kallade Rödladan och Stenhuggaren vid sjöns nordöstra strand.

Marika Hansson är en av de företagare i Ockelbo som gärna ser att det skapas fler övernattningsmöjligheter för turister. Hon bor intill den ena, och har sitt företag vid den andra av de två infartsvägarna till Ockelbo från norr och öster.
”Jag ser själv raderna av husbilar och husvagnsekipage som rullar in i Ockelbo, och blir frustrerad av att veta att vi inte har någon plats att erbjuda dem”, säger hon.

Hon poängterar att det är näringslivet i Ockelbo som vill ha ett faktaunderlag när det gäller turistbyn, det handlar inte om att kommunen ska bygga och bekosta en eventuell camping i framtiden.
”Vi ville få fram siffrorna, och veta vad det skulle kosta om man verkligen tar med "extra allt" i en nybyggnation, och i den här förstudien är ribban satt väldigt högt. I verkligheten kan det ta många år innan man når dit med en anläggning”, säger Marika Hansson.

Så vad gör Företagarrådet och Näringslivsrådet med de fakta man fått genom förstudien?
”Vi ska diskutera vidare kring vad som är möjligt och vilka intressenter det kan finnas. Titta vidare på andra exempel och vilken nivå det går att lägga sig på. Jag tycker att det är viktigt att vi inte tappar tempo för att just den här prislappen var hög; turister passerar Ockelbo hela tiden och vi vill att de ska stanna här”, säger Marika Hansson.

Göran Ström, Ockelbo Ost, är drivande i projektet.
”Nu när vi har ett faktaunderlag ska vi forma en grupp som ska undersöka om det går att få en hållbar affärsplan kring idén, med så brett perspektiv som möjligt. Det finns flera olika slags behov av boende; för lägerverksamhet, för Wijs besökare, inom fisketurismen och så vidare. Vi kommer att ta allt i beaktande”, säger Göran Ström.

Mimmi Ekström, näringslivschef i Ockelbo kommun, vill även hon förtydliga att förstudien inte handlar om en kommunal turistby, även om kommunens egen Turismstrategi 2013-2020 också påvisar att bristen på stugor, rum och ställplatser är en akilleshäl för besöksnäringen.
”Initiativet till förstudien kommer från företagarna, medan vi är behjälpliga i projektet på de sätt vi kan. Det finns ett härligt driv och en vilja att utveckla samhället hos våra företagare och medborgare. Och det råder ingen tvekan om att fler övernattningsmöjligheter i kommunen skulle öka omsättningen från turismen och utveckla Ockelbo som destination”, säger Mimmi Ekström.

av Elina Sorri
2017-08-29

FAKTA
Företagarrådet
Företagarrådet är ett nätverk av samhällsintresserade företagare i Ockelbo vars mål är att utveckla kommunen och främja befolkningsutvecklingen. Företagarrådet jobbar med olika projekt och arbetar med att påverka politiker för att utveckla Ockelbo.
Företagarrådet har två representanter med i kommunens Näringslivsråd.

Näringslivsrådet
Näringslivsrådet består av två representanter vardera från de tre företagargrupperna i Ockelbo (Företagarna Ockelbo, Service & Handel och Företagarrådet), samt representanter från kommunen: kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, näringslivschef och kommunchef.
Syftet med ett officiellt näringslivsråd är att styra upp och stärka dialogen mellan kommunens företrädare och de olika företagargrupperna på ett enhetligt och effektivt sätt.
Näringslivsrådet sorteras politiskt under kommunstyrelsens tillväxtutskott. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Klicka här för att läsa förstudien "Turistboende i Ockelbo" i sin helhet.