Lokal företagare vill bygga lägenheter i Ockelbo

Lokal företagare vill bygga lägenheter i Ockelbo

Kommunen väntas sälja fastighet vid Wij Ladugård

Ockelbo kommun planerar att sälja en fastighet söder om Wij Ladugård till den lokala företagaren Thomas Eriksson. Han vill bygga två flerbostadshus på platsen, med fyra lägenheter i varje.
Men först måste Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd upprätta en detaljplan för området.

Bygg- och snickeriföretagaren Thomas Eriksson lämnade i vintras in ett önskemål till Ockelbo kommun om att få köpa en 5 000 kvadratmeter stor tomt söder om Wij Ladugård i syfte att bygga nya lägenheter (se bilden ovan och ritningen nedan). 

I kommunens översiktsplan anses området vara lämpligt för bostäder, men detaljplan saknas. Därför beslutade kommunstyrelsen i februari att ge Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att ta fram en sådan.

Kommunen annonserade därefter ut den berörda delen av fastigheten Wij 1:16 på den öppna marknaden och välkomnade anbud från fler intresserade.
Det högsta budet, på 300 000 kronor inklusive anslutningsavgifter, kom dock från Thomas Eriksson. I sitt anbud beskriver han ett byggprojekt som omfattar två flerbostadshus med fyra lägenheter i varje, det vill säga åtta nya bostäder.

Området för planerad nybyggnation ligger söder om Wij Ladugård, här intill gång- och cykelbanan mot Ockelbo ip. 

Vid nästa sammanträde 29 augusti väntas kommunstyrelsen godkänna försäljningen av tomten.
Initiativet välkomnas av kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S).
”Vi har bostadsbrist i Ockelbo kommun och vill vara så behjälpliga vi kan i varje ansats till nybyggnation. I det här fallet kunde vi ligga steget före och beställa en ny detaljplan för området redan i februari vilket gör att det förhoppningsvis inte behöver dra ut på tiden alltför länge innan entreprenören kan sätta i gång.”

av Elina Sorri
2017-08-18

Uppdatering: Kommunstyrelsen godkände markförsäljningen vid sitt sammansträde 29 augusti. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17