Miljöpartiet vill uppmuntra vandring kring Ockelbo

Miljöpartiet vill uppmuntra vandring kring Ockelbo

Föreslår förlängning av naturled från Ulvsta till Bysjön

Miljöpartiet de Gröna i Ockelbo vill skapa en vandringsled mellan centrala Ockelbo och Rönnåsen.
I en motion föreslår partiet att naturleden mellan Ulvsta och Rönnåsen förlängs till Hälsans Stig intill Bysjön.

I fjol färdigställdes en ny naturled som knyter samman Ulvsta friluftsområde med Rönnåsen. Leden blev 4,5 kilometer lång och har gjorts bred nog för att rymma både vandrare och cyklister sida vid sida sommartid, eller skidåkare och skoteråkare vintertid.

I en motion till kommunfullmäktige vill Miljöpartiet i Ockelbo att leden nu förlängs, så att den når ända fram till Bysjön, Hälsans Stig och Ockelbo centrum.  Man menar att det kan stimulera Ockelbobor att vandra till Rönnåsen och på Gästrikeleden i större omfattning. Vandrare från andra håll kan på motsvarande sätt ta sig till centrala Ockelbo.

Miljöpartiet föreslår i sin motion att leden dras från Ulvsta friluftsgård till den gamla kraftverksbron där kraftledningen går över Testeboån, och att den därefter huvudsakligen kan följa Testeboån mot Bysjön.

Miljöpartiet vill att Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (VGS) ges uppdraget att utreda förutsättningarna och möjligheterna att förverkliga leden när det gäller markförhållanden, kostnader, skötselansvar och så vidare.

Vid nästa sammanträde 29 augusti väntas kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att säga ja till förslaget att ge VGS utredningsuppdraget.

av Elina Sorri
2017-08-21

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Här kan du läsa mer om vandringsleder, fiske och övrigt friluftsliv i Ockelbo kommun.