Ockelbos bästa läge kan bli ditt

Ockelbos bästa läge kan bli ditt

Sju av 16 sjönära lägenheter är tecknade

I kvarteret Hästen i centrala Ockelbo planeras för 16 kooperativa seniorbostäder.
Sju av de 16 lägenheterna är tecknade, allt medan bygglovsprocessen fortskrider och byggstarten närmar sig.
Ett fullmäktigebeslut om kommunal borgen som överklagades i mars har nu vunnit laga kraft.
Det gör att den kooperativa hyresrättsföreningen med full kraft kan gå vidare med finansieringen av projektet.


Projektet med nya, centrala seniorbostäder drivs av den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. I mars i år hade föreningen tecknat ett partneringavtal med byggentreprenör och kontaktat kreditgivare. För kreditivlånet önskades ett kommunalt borgensåtagande på upp till 9,5 miljoner kronor.

Den 6 mars beslutade kommunfullmäktige att bevilja en sådan borgen.
Beslutet överklagades av en privatperson till förvaltningsrätten med motiveringen att beredningen och riskbedömningen inför fullmäktigebeslutet hade brister.
Förvaltningsrätten påpekar i sitt svar att frågan beretts i enlighet med kommunallagen och att beslutet inte är olagligt. Vidare menar rätten att det är fullmäktige som avgör om beredningen av ett ärende ger tillräckligt underlag för att fatta beslut. I det här fallet togs beslutet om borgensåtagande med en majoritet av ledamöterna, 22 av 31 ledamöter var för.

Fullmäktiges beslut om borgensåtagandet från 6 mars gäller alltså, och föreningen Hästen går nu med full kraft vidare i projektet. Bygglovsprocessen pågår, och Svensk Fastighetsförmedling i Sandviken har fått uppdraget att förmedla lägenheterna.
I nuläget är sju av de 16 centrala och sjönära seniorbostäderna bokade och föreningen har fått ytterligare medlemmar under sommaren.

I den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen byggs 16 tillgängliga seniorlägenheter, med 2-4 rum, samtliga med balkong eller uteplats mot Bysjön. Enligt medlemmarnas önskemål kommer fastigheten bland annat att innefatta carportar, föreningslokal och gästlägenhet. I nuläget är sju av de 16 lägenheterna bokade. 

av Elina Sorri
2017-08-17

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

MER INFORMATION

För mer information om lägenheterna, boendeformen, boendekostnader och anmälan, klicka på länken Svensk Fastighetsförmedling. Du kan också kontakta Per Bonnevier, per.sandviken@svenskfast.se, tel 070-335 76 01 eller Emma Björkqvist, emma.sandviken@svenskfast.se, tel 0703-35 33 05