Miljonsatsning på lekplatserna

Miljonsatsning på lekplatserna

- Ockelbos lekplatser blir säkrare och roligare

Ockelbos lekplatser blir säkrare och roligare. Efter en inspektion har alla undermåliga delar tagits bort. Nu satsar kommunen 1,2 miljoner kronor på nya lekredskap.

”Det är jätteviktigt att det finns bra förutsättningar för barnen att leka utomhus”, säger tekniske chefen David Hedman.

Bild ovan: Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till lek i en trygg och lämplig miljö. Därför är det viktigt att det finns bra lekplatser. Gäverängeförskolan är väl utrustad med bland annat egen pulkabacke.

Varje år skadas 19 000 barn vid olyckor på svenska lekplatser enligt Konsumentverkets statistik. Det är drygt 50 skadade barn per dag.

Ofta beror olyckorna på bristande underhåll. Det kan exempelvis vara rostiga spikar som sticker ut, murkna ställningar som rasar ihop eller trånga utrymmen där barnen fastnar med kläderna och blir hängande.

”Säkerheten är väldigt viktig. Kraven har också höjts undan för undan”, säger Lars Landström på Ockelbo kommuns tekniska enhet.

Att sköta lekplatser är ingen lek. Det finns Europastandarder, svensk lagstiftning och föreskrifter som måste följas. Annars riskerar fastighetsägaren rättsliga åtgärder.

Kraven är detaljerade ned till nivån att avståndet mellan gunga och sandlådskant ska vara minst 1,2 meter, att ramperna inte får luta mer än 38 grader och att det ska finnas minst 200 millimeter sand av en viss kvalitet att landa i för fallhöjder upp till två meter.

Inspektion ska utföras en gång per år av en certifierad besiktningsman. Däremellan ska kontinuerlig översyn göras.

Många kommuner har fått stänga hela lekplatser för att det inte har kunnat garantera barnens säkerhet. Så långt har man inte behövt gå i Ockelbo.

”Däremot får vi efter varje inspektion ta bort delar av utrustningen som är i dåligt skick. Det handlar då ofta om ´hembyggen´ med exempelvis spikar som sticker ut”, berättar Lars Landström.


På sådana här ställen får det inte finnas några glipor där barnen riskerar att fastna med kläderna och bli hängande.

Årets inspektion visar att de sju kommunala lekplatserna i Ockelbo är i förhållandevis bra skick men att det är nödvändigt att fortsätta rensa bort undermåliga detaljer i utrustningarna eller virke som snart gjort sitt.

 ”Men vi kan inte fortsätta att bara plocka bort saker utan att ersätta dem med nya redskap. Då blir det till sist inga lekplatser kvar att leka på”, konstaterar David Hedman och Lars Landström.


David Hedman och Lars Landström konstaterar att Ockelbos lekplatser är i förhållandevis bra skick men att det nu behövs nya lekredskap.

Därför görs nu en storsatsning på att köpa in ny utrustning till lekplatserna. Politikerna har gett klartecken för en investering på 1,2 miljoner kronor fördelat på 600 000 kronor i årets budget och lika mycket i nästa års.

I januari hålls första mötet om hur pengarna ska användas. Därefter är det tänkt att barn och personal vid förskolor och skolor ska få chansen att tycka till om vad de vill ha innan de nya lekredskapen beställs.

”Vi vill att barnen ska leka utomhus och då är det jätteviktigt att det också finns bra förutsättningar för det”, säger David Hedman.

Av Mats Jonsson
2017-12-12

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

FAKTA -LEKPLATSER

Enligt FN:s barnkonvention, som Sverige anslutit sig till, har alla barn rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö.

Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.

Regler för hur lekplatser ska vara utformade finns i plan- och bygglagen, produktsäkerhetslagen, Boverkets föreskrifter och Europastandarder.