Nya rutiner för bidrag till bostadsanpassning

Nya rutiner för bidrag till bostadsanpassning

- smidig övergång utlovas

En person med funktionsnedsättning har rätt att leva som alla andra i sin bostad. Därför finns bostadsanpassningsbidraget. Efter årsskiftet gäller nya rutiner för sökande från Ockelbo kommun.

”Vi ska se till att göra övergången så smidig som möjligt”, lovar Marianne Söderman, en av handläggarna.

Bilden ovan: Rose-Marie Andersson, Anna Henningsson och Marianne Söderman är handläggarna på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som hanterar bostadsanpassningsbidrag. Från 2018 ska de även sköta Ockelbos ärenden.

Ockelbobor som på grund av funktionsnedsättning behövt anpassa sina bostäder har kunnat vända sig till Gunilla Jern på socialförvaltningen för att få hjälp med sina ansökningar. Exempelvis för att montera en ramp eller byta badkar mot dusch.

Men vid årsskiftet övertas handläggningen och myndighetsutövningen av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS. Det är Ockelbo, Sandviken och Hofors gemensamma kommunförvaltning för bland annat bygg- och miljöfrågor.

De tre handläggarna Anna Henningsson, Rose-Marie Andersson och Marianne Söderman är placerade i Sandviken.

För att få information om hur man söker bostadsanpassningsbidrag eller få tillgång till ansökningsblanketter ska invånarna i Ockelbo från 1 januari ringa telefonnummer 026-24 00 00.

Då svarar någon på ”medborgarservice” som antingen kan hjälpa till direkt eller se till att den som ringer sätts i kontakt med handläggarna av bostadsanpassningsbidrag.

Även i fortsättningen går det bra att gå in på Ockelbo kommuns hemsida för att via en länk få tillgång till utskrivningsbara blanketter.

”En av fördelarna med den här förändringen är att organisationen bli mindre sårbar. Hos oss är det i princip bara en person som kan de här frågorna. Det är också lättare för en större organisation att hålla sig ajour med utvecklingen”, säger Palle Danielsson, Ockelbos socialchef.

Handläggarna på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd följer allt mer strikt Boverkets riktlinjer i sitt arbete.

Något som innebär att den som söker bostadsanpassningsbidrag själv måste vara aktiv i arbetet med att exempelvis ta in offerter och göra beställningar.

”Vi ska se till att göra övergången så smidig som möjligt. Sökande från Ockelbo ska kunna känna sig trygga.  Behövs det åker vi ut på hembesök”, säger Marianne Söderman.

Vem gör vad? Skiss: Boverket

Bra information om bostadsanpassningsbidrag finns på www.boverket.se. Där kan man läsa om vilken hjälp man har rätt till som funktionsnedsatt, hur man överklagar beslut som man inte är nöjd med, aktuella rättsfall och mycket annat.

Av Mats Jonsson
2017-12-07

Bra att känna till

En ny lag för bostadsanpassningsbidrag väntas träda ikraft 1 juli 2018. Enligt regeringen ska den innehålla regler som underlättar för den som behöver bygga om för att kunna bo kvar hemma. Den föreslagna lagtexten beskrivs som mer förutsägbar och tydlig än den nu aktuella. Det ska alltså bli enklare att kunna sätta sig in i vad som gäller. Nyheter är bland annat att det ska vara möjligt att söka bidrag för vissa brandskyddsåtgärder samt ombyggnader för att värna den personliga integriteten. Något som kan vara aktuellt för den som har behov av personliga assistenter som arbetar i bostaden.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

FAKTA

Bostadsanpassningsbidrag

Vad? Ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad. Exempelvis ta bort höga trösklar eller montera rullstolsramp.

Varför? Därför att samhället vill att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad.

Vem? För dig som har en bestående funktionsnedsättning och kan visa att det finns en koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärden som du söker bidrag för.

Hur? Ansökan som lämnas in ska innehålla intyg om funktionsnedsättning, offert eller kostnadsberäkning, medgivande från fastighetsägaren och i vissa fall ritningar och bygglov eller bygganmälan. Efter årsskiftet är det telefonnumret 026-24 00 00 som gäller för Ockelbobor som vill veta mer.