Byarnas handlare erbjuds bidrag i utbyte mot utökad service

Byarnas handlare erbjuds bidrag i utbyte mot utökad service

Ockelbo kommun vill införa Servicepunkter för att stärka handeln

Lokala handlare i Åmot, Jädraås och Lingbo kan ansöka om 35 000 kronor i bidrag från Ockelbo kommun, om man i gengäld utökar sin service för byborna.
Det kan handla om att ha hemkörning av livsmedel, ställa i ordning ett litet kafé, eller ha en dator med internetuppkoppling för allmänheten.

För att stärka den lokala handeln och drivmedelsförsörjningen i byarna föreslås att lokala handlare i Åmot, Jädraås och Lingbo får ansöka om att bli en så kallad Servicepunkt på respektive ort.
Det sker genom ett uppdragsavtal mellan handlaren och kommunen, där handlaren åtar sig att uppfylla vissa villkor som innebär utökad service för invånarna i byn.

Grundkraven är att näringsstället har öppet minst fem timmar om dagen, fem dagar i veckan, och att lokalerna är tillgänglighetsanpassade.
Därefter finns åtta kriterier att välja bland, där varje uppfylld service ger 7 000 kronor i bidrag. Minst tre av dem måste uppfyllas för att bli godkänd som Servicepunkt, varav punkt 1 som berör turistservice är obligatorisk.
Därefter kan man välja att uppfylla fler villkor, men ersättningen maximeras vid 35 000 kronor, det vill säga för fem kriterier.

Att erbjuda tillgång till dator och internetuppkoppling är ett av kriterierna som ger 7 000 kronor i uppdragsavtalet med kommunen. 

De åtta kriterierna att välja bland:
1 Tillhandahålla turistinformation/material. Komplettera med information utifrån besökarnas önskemål och behov. Försäljning av fiskekort, ordna plats för anslag inför lokala evenemang etc.
2 Erbjuda hemkörning av livsmedel.
3 Ställa i ordning en kaféhörna som ger möjlighet till samvaro.
4 Erbjuda tillgång till dator med internetuppkoppling eller wifi.
5 Anordna minst tre aktiviteter per år. Aktiviteterna ska samla flera aktörer i byn.
6 Erbjuda kopiering, scanning och utskrivningstjänster.
7 Ha post- och paketutlämning.
8 Övrigt från ortens egna förslag (sker i samråd med näringslivsenheten och ortens byaråd).

Kommunstyrelsen i Ockelbo föreslås bidra med 105 000 kronor årligen i tre år till Servicepunkterna.
”Tillgången till dagligvaror och drivmedel på en ort är en förutsättning för boende, företagande och en levande besöksnäring. Vi hoppas att det här kan göra att fler dras till butiken eller macken för att träffas och uträtta ärenden, samtidigt som handeln stärks”, säger Mimmi Ekström, näringslivschef i Ockelbo kommun.

Frågan om Servicepunkter tas upp på nästa kommunstyrelsesammanträde den 28 februari.
”En kommun har begränsade möjligheter att stödja näringsidkare ekonomiskt, men genom uppdragsavtalen om Servicepunkter hoppas vi kunna bidra till att stärka handeln och servicen i byarna”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Om förslaget klubbas igenom kommer ansökningarna att hanteras av kommunens näringslivsenhet. Om det kommer flera ansökningar från samma ort tas beslut om Servicepunkt i samråd med respektive byaråd.

av Elina Sorri
2017-02-20

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17