Hyreskooperativet Hästen ansöker om kommunal borgen

Hyreskooperativet Hästen ansöker om kommunal borgen

"En möjlighet att få skjuts på byggandet i Ockelbo"

Hyresrättskooperativet Hästen i Ockelbo har närmat sig skarpt läge för byggnation.
Föreningen har nu ansökt om att kommunen går i borgen för 9,5 miljoner av den finansiering man behöver för att fullfölja projektet.

Efter 1,5 års förstudie och planering börjar kooperativa hyresrättsföreningen Hästen i Ockelbo närma sig byggnation.
Platsen är utsedd och huset med de 16 lägenheterna är utformat. Kostnaderna är uträknade, bygglovet är inlämnat och det finns ett partneringavtal med en byggentreprenör.

Projektet har nu kommit till skarpt läge för finansieringen av nybyggnationen. Kreditgivningen bygger på två förutsättningar: dels att tillräckligt många medlemmar tecknar sig för lägenheterna, dels att Ockelbo kommun går i borgen för ett lånebelopp på 9,5 miljoner kronor.
Det handlar alltså inte om att kommunen själv lånar pengar, utan att man beviljar en säkerhet för föreningens lån.

Kommunfullmäktige i Ockelbo fattade redan i december 2015 ett beslut om att allmänt ha en positiv syn på bildandet av kooperativa hyresrätter. Då presenterades framtagna villkor för kommunal borgen och för förlustgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar.
Det beslutades också att kommunfullmäktige skulle ta separata beslut för varje framtida specifikt projekt – något som alltså aktualiseras nu gällande Hästen i Ockelbo.

Utan kommunal säkerhet är det högst troligt att kreditgivare säger nej, och att projektet stannar upp.
”Vi startade projektet Hästen när bostadsbyggandet stod stilla i Ockelbo. Genom en kooperativ lösning - som också stöds med statliga medel via Boverket – såg vi att en liten kommun som inte attraherar så många privata aktörer på byggmarknaden ändå har en möjlighet att få skjuts på byggandet”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).
”Sedan dess har det uppstått fler byggprojekt i Ockelbo, både privata och i Ockelbogårdar, vilket är enormt glädjande. Ockelbo behöver alla nya bostäder vi kan få för att kunna växa och bli fler i kommunen. Och ju fler boendeformer vi kan erbjuda desto bättre.”

Ärendet tas upp i kommunstyrelsen 28 februari och går därefter vidare för beslut till kommunfullmäktige 6 mars.

Uppdatering 6 mars: Fullmäktige beslutar enligt förslaget, med reservationer från Stig Mörtman (L), Bo Stenbeck (L), Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Maria Lenander (SD), Niels Hebert (MP) och Anna Lindmark (V). 

av Elina Sorri
2017-02-21

BAKGRUND
Arbetet med att undersöka förutsättningarna för att skapa kooperativa hyresrätter i Ockelbo började 2015 som ett kommunalt projekt med de två företagen Utvecklingsbolaget Sverige AB och Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB, samt de privatpersoner som är intresserade av boendeformen.
En förstudie visade att lämplig plats är den centrala tomten Hästen 8 i Ockelbo, och att lämplig inriktning är lägenheter för personer 65 år och äldre.
2015 beslutade kommunstyrelsen gå vidare med projektet och en förening bildades. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Ockelbos bästa läge kan bli ditt!
Klicka här för mer information om hyreskooperativet Hästen.