Går det att bygga lägenheter vid vattentornet i Ockelbo?

Går det att bygga lägenheter vid vattentornet i Ockelbo?

Intresse finns - nu vill kommunstyrelsen utreda förutsättningarna

Intresset för att bygga nya bostäder i Ockelbo växer.
Nu vill kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för att bygga flerbostadshus i ett område intill vattentornet i Ockelbo.

Behovet av nya bostäder i Ockelbo är stort, just nu beräknas väntetiden på en lägenhet hos det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar till över ett år.
Flera byggprojekt är också påbörjade eller planerade; privata entreprenörer iordningställer lägenheter både i norra och södra delarna av samhället, Ockelbogårdar projekterar för nya bostäder i centrum, liksom den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen.

Nu riktas blickarna även mot den del av södra centrala Ockelbo som kallas Rävbacken, närmare bestämt i ett 5 000 kvadratmeter stort markområde sydväst om vattentornet.
I kommunens översiktsplan har området tidigare pekats ut som lämpligt för bostäder, men detaljplan saknas.

Inför kommande sammanträde 28 februari föreslås att kommunstyrelsen ger Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd uppdraget att utreda om det finns förutsättningar att upprätta en detaljplan för området som tillåter byggandet av flerbostadshus.

Uppdatering 28 februari: Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

av Elina Sorri
2017-02-23

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17