Kommunstyrelsen i Ockelbo gör sitt jobb

Kommunstyrelsen i Ockelbo gör sitt jobb

Revisorer har granskat hur politikerna sköter sin uppsiktsplikt

Ockelbos kommunstyrelse har koll.
Det är revisionsföretaget PwC:s slutsats efter en granskning av hur väl kommunstyrelsen sköter sin uppsiktsplikt gentemot övriga kommunala verksamheter.
”I allt väsentligt gör man det man ska”, säger Louise Cedemar hos PwC som lett granskningen på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen.

De förtroendevalda revisorerna har fullmäktiges uppdrag att låta granska samtliga nämnder i Ockelbo kommun under den pågående mandatperioden – hur de fungerar i sin ordinarie verksamhet när det gäller utövande och ansvarstagande.
Kommunstyrelsen är en nämnd vars huvudsakliga uppgift är att ha den övergripande och samordnande rollen, och ha en bra uppsikt över samtliga verksamheter i kommunen, även i de gemensamma nämnderna och kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen ska vara observant på frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomi, och lägga fram ärenden till fullmäktige för beslut.

PwC konstaterar att kommunstyrelsen i allt väsentligt gör sitt jobb bra. Särskilt god kontroll har de förtroendevalda i kommunstyrelsen på budgeten, både när det gäller den ekonomiska planeringen i budgetprocessen och när det gäller uppföljningen av ekonomin allt medan skattemedlen förbrukas.
PWC påpekar dock att kommunstyrelsen borde ägna målarbetet mer uppmärksamhet – vad man vill uppnå med innehållet i verksamheterna. Både formulering och uppföljning av målen får mindre uppmärksamhet än innehållet i nämndernas plånböcker.

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), känner igen sig i kritiken.
”Det stämmer att vi har bra diskussioner och fokus kring budget, medan målarbetet tyvärr kan komma i andra hand.  Även när det gäller uppföljningar har vi ganska sträng koll på det som sticker ut och drar i väg ekonomiskt, men mindre när det gäller verksamheterna.”

Ledamöterna i kommunstyrelsen är själva nöjda med det underlag man får från de egna nämnderna, för att kunna uppfylla uppsiktsplikten. Mindre nöjda är man med de upplysningar man får från nämnder som är gemensamma med andra kommuner, och de kommunala bolagen.
”Vi har två rejäla sittningar när det gäller uppsikt och samordning i gemensamma nämnder och kommunala bolag, då det krävs att vi är aktiva och läser noga. Kanske krävs det en tydligare eller tätare information, det får vi diskutera”, säger Magnus Jonsson.

PwC konstaterar för övrigt att det råder ett gott arbetsklimat i kommunstyrelsen, med god stämning och respektfull ton. Ledamöterna beskriver att det är god stämning på sammanträdena och man i hög grad bemöts respektfullt när man framför sina synpunkter.

av Elina Sorri
2017-02-20

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17