Skolinspektionen: Ockelbo har gjort sin läxa

Skolinspektionen: Ockelbo har gjort sin läxa

Utpekade brister i utbildningsverksamheten har åtgärdats

Under en granskning hösten 2015 hittade Skolinspektionen en del brister i Ockelbos skolverksamheter.
De har nu åtgärdats och i ett uppföljningsbeslut ger inspektionen grönt ljus: Ockelbo har gjort läxan.

Skolinspektionen genomförde tillsyn i Ockelbo kommun under hösten 2015. Den gjordes för att granska hur kommunen sköter sig som huvudman för de olika skolverksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och vuxenutbildningen.
I de fyra förstnämnda verksamheterna påpekade inspektionen att kommunen generellt brast i uppföljning och analys av de olika skolenheternas resultat och att det i sin tur gör det svårt för politikerna och förvaltningen att identifiera och besluta om de utvecklingsbehov som finns.
”Förbättra ert systematiska kvalitetsarbete!” blev uppmaningen.

Och det har Ockelbo gjort. Nu följs betygsresultat, resultat från nationella prov och elevenkäter upp på ett mer strukturerat och ändamålsenligt sätt. Man har byggt upp ett systematiskt kvalitetsarbete vars innehåll man regelbundet kommer att delge de förtroendevalda i utbildnings- och kulturnämnden.
”Under 2016 har vi arbetat med att upprätta enhetliga mallar för kvalitetsbilder från samtliga enheter inom förskolan och skolan. De redovisar vilka förutsättningar verksamheterna haft och hur man arbetat för att nå läroplanernas mål. Utifrån det kan vi analysera vilka utvecklingsfrågor vi bör prioritera, och upprätta en plan för hur vi ska genomföra förbättringar”, säger Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef.

Även när det gäller Vuxenutbildningen ansåg Skolinspektionen att det fanns brister i uppföljningen och utvecklingen av verksamheten. Man ansåg också att Vuxenutbildningen inte jobbade tillräckligt aktivt med att nå ut till, eller motivera, kommuninvånare att delta. Ytterligare brister påpekades när det gällde elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning.
I sitt uppföljningsbeslut konstaterar Skolinspektionen att bristerna är avhjälpta: information om utbildningen har spritts på många sätt. Nu finns samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen och med kommunens Företagscenter, och man har informerat om kursutbudet hos stora arbetsgivare i kommunen. Nu har både tjänsten för studie- och yrkesvägledare och för rektor utökats från deltid till heltid.

av Elina Sorri
2017-02-10

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17