Stödboende öppnas för fler än ensamkommande

Stödboende öppnas för fler än ensamkommande

Så kan kommunen hjälpa ungdomar på hemmaplan

Efter införandet av gränskontrollerna i Sverige har antalet ensamkommande flyktingbarn minskat radikalt i Sverige – och Ockelbo.
Det kommer därför att uppstå lediga platser i kommunens stödboende, men nu finns ett förslag på hur de kan användas.
”Nu när vi har en egen verksamhet för stödboende kan vi ta hem Ockelboungdomar som tidigare placerats utanför kommunen för omsorg. Det skulle vara betydligt bättre för oss att kunna jobba med dem på hemmaplan”, säger Nedzad Lujinovic, chef för individ- och familjeomsorgen vid socialtjänsten.

I Ockelbo finns i dag två alternativ för ensamkommande barn som fyllt 18: antingen fortsatt vistelse i HVB-hem, eller flytt till en egen bostad med individuellt stöd i vardagen – där syftet är att efter en tid slussas ut i samhället och stå på egna ben.
Den senare boendeformen kallas stödboende – men handlar inte om ett ”hem” i samma bemärkelse som ett HVB-hem, som förutom en vårdform ofta är en fysisk byggnad.

Eftersom det kommer att uppstå tomma platser i verksamheterna har kommunens arbetsmarknad- och integrationsenhet tillsammans med socialtjänsten funderat över hur man kan fortsätta att dra nytta av den organisation och struktur som redan finns kring de ensamkommande.
Den möjlighet som nu uppstått är att Ockelboungdomar i åldrarna 16-20 år, som socialtjänsten efter utredning tidigare placerat i externa stödboenden, kan få plats i kommunens egen verksamhet framöver.

För socialtjänsten, som utreder och följer upp vårdbehoven, är förslaget enbart positivt.
”Vi får en möjlighet jobba med ungdomarna här på hemmaplan vilket är bättre för alla”, säger Nedzad Lujinovic, chef för individ- och familjeomsorgen.
”I stödboende handlar det om att skapa struktur och rutiner i vardagen. Det berör barn och ungdomar som inte har det behov av vård och behandling som motiverar en placering i HVB-hem”, förklarar Tomas Larsson, chef för arbetsmarknad- och integrationsenheten.

av Elina Sorri
2017-02-06

FAKTA HVB-hem
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde.

FAKTA Stödboende
Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år. Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17