180 000 till Wij Valsverk från Riksantikvarieämbetet

180 000 till Wij Valsverk från Riksantikvarieämbetet

"Nu vill vi lyfta valsverket som besöksmål"

Stiftelsen Wij Valsverk i Ockelbo får 180 000 kronor av Riksantikvarieämbetet för att utveckla valsverket som besöksmål.
”Det är jätteroligt! Nu har vi chansen att tänka igenom hur vi kan använda valsverket i framtiden”, säger Yngve Gunnarsson som är engagerad i stiftelsen.
Riksantikvarieämbetet har i år beviljat totalt 8 miljoner kronor till 77 arbetslivsmuseer i landet.

På gångavstånd från Ockelbo centrum, i anslutning till Wij Trädgårdar, ligger byggnadsminnet Wij Valsverk. Valsverket, som har anor från 1700-talet, lades ned 1933 och tas sedan 1980-talet om hand av en stiftelse.

Valsverket har använts för olika publika evenemang genom åren. Några av de mest uppmärksammade är en utställning av glaskonstnären Kjell Engman (bilder nedan) och Isabella Rossellinis liveföreställning ”Green Porno”. Valsverket är också en av de platser som tv-programmet ”Antikrundan” visat intresse för under åren.


I fjol höll Arbetets museum i Norrköping kurser i valsverket i Ockelbo, och förundrades samtidigt över att arbetsplatsen övergetts så välutrustad, att det utan större problem gick att få igång maskiner i den mekaniska verkstaden.
”Vi kan nog påstå att det är unikt i den meningen, att interiörerna lämnades så intakta när man bara stängde dörren och gick därifrån på 30-talet”, säger Yngve Gunnarsson.

Bidraget på 180 000 kronor ska i ett första steg gå till en förstudie kring vad som behöver åtgärdas för att valsverket ska bli mer funktionellt som utställnings- och evenemangslokal.
”Vi behöver framför allt göra en teknisk genomgång av byggnaden, och se över säkerheten”, säger Yngve Gunnarsson.

Riksantikvarieämbetet fördelar varje år bidrag till landets arbetslivsmuseer för att stödja projekt som vill bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. 158 ansökningar kom in den här gången, varav 77 projekt har valts ut för att dela på 8 miljoner kronor.

”En av höjdpunkterna i mitt jobb är när vi varje år delar ut pengar till arbetslivsmuseerna. Ideella krafter över hela landet gör fullständigt ovärderliga insatser för att bevara och förklara industrisamhällets kulturarv", säger riksantikvarie Lars Amréus i en kommentar. 

Även Jädraås-Tallås Järnväg fick ett bidrag på 25 000 kronor för att byta elsystemet för belysning i målarverkstaden. Övriga bidrag till Gävleborg är 90 000 kronor till Stiftelsen Forsbacka Bruk för sanering av duvträck och 190 000 till Rosenlöfs Tryckerimuseum i Kungsgården, för tillgänglighet genom digitalisering.

av Elina Sorri
2017-06-05


FAKTA Wij Valsverk
1797 anlades en stångjärnssmedja vid Wij Säteri, där man förädlade tackjärn från Åbrons masugn.
Bruket ingick i Ockelboverken, det mest framgångsrika bruksföretaget i Gästrikland på 1700-talet.
1860 brann smedjan ned, och ersattes med en lancashiresmedja. Dagens byggnad kom till under åren 1884-1885 då anläggningen byggdes ut och verksamheten utvecklades. Bland annat valsades stål till rakbladstillverkaren Gillette i Tyskland.
1933 lades verksamheten ned, och anläggningen lämnades kvar orörd. I mitten av 1980-talet togs byggnaden över av Stiftelsen Wij Valsverk och i dag är det ett levande arbetslivsmuseum.
Källa: jarnriket.com

FAKTA Arbetslivsmuseum
Arbetslivsmuseer berättar och demonstrerar historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift. Det gemensamma är att de fokuserar på människors arbete.
Det finns i dag mer än 1 450 arbetslivsmuseer och de drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.
Källa: raa.se (Riksantikvarieämbetets hemsida)

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17