25 extratjänster erbjuds i Ockelbo kommun

25 extratjänster erbjuds i Ockelbo kommun

Resursläraren Gebriel Tewelde Abib först ut: "Det är otroligt bra!"

Regeringens erbjudande om lönebidrag till så kallade extratjänster börjar ta fart.
Hittills i år har Ockelbo kommun hittat 25 möjliga platser, och Arbetsförmedlingen är i full gång med att matcha arbetssökande med arbetsuppgifterna.
En av de första att få en 1-årig anställning är Gebriel Tewelde Abib som är resurslärare på vuxenutbildningen i Ockelbo. Han är kemiingenjör, men målet är att skola om sig till lärare.

Succén för regeringens nya arbetsmarknadsåtgärd – extratjänster – verkade först utebli.
I januari i år var bara 2 000 extratjänster tillsatta i hela landet. Men efter att ha breddat kriterierna för de arbetssökande - och arbetsgivarnas möjligheter att anställa - har det tagit fart.
I Ockelbo har de kommunala verksamheterna hittills i år anmält 25 lediga platser till Arbetsförmedlingen, som nu ska matcha arbetssökande mot behoven. 

Extratjänsterna finns inom skolan, förskolan, vuxenutbildningen, kostverksamheten, äldreomsorgen, AME och trygghetsboendet.
”De ska användas till arbetsuppgifter som inte görs i dag, eller sådant som kan göras ännu bättre med fler händer”, förklarar Tobias Tengelin, kommunens arbetsmarknadsstrateg. 
Ockelbo har en hög arbetslöshet bland de nyanlända, och när extratjänsterna utökades till att gälla även dem öppnades nya möjligheter för kommunen.

Tobias Tengelin är arbetsmarknadsstrateg i Ockelbo och en länk mellan kommunen och Arbetsförmedlingen när det gäller extratjänsterna.”Det är en ren win-win-situation; arbete, språkträning och avtalsenlig lön för den anställde, och ett par extra händer för arbetsgivaren”, säger han. 

Syftet är komma ut på en arbetsplats; göra nytta samtidigt som man lär sig mer svenska och får arbetskamrater. Den som får den 1-årig anställningen stärker sin framtid på arbetsmarknaden, eller kan lockas till studier.
Gebriel Tewelde Abib från Eritrea är utbildad kemiingenjör i hemlandet, har arbetat som matte- och kemilärare och varit arbetsledare inom läkemedelsindustrin.
Han kom till Junsele 30 juni 2014 - och insåg snart att det var ett misstag att tro att det går att klara sig på engelska i Sverige.

Gebriel bestämde sig för att göra allt som stod i hans makt för att lära sig det svenska språket, utbilda sig på nytt och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Han har snabbt lärt sig svenska på hög nivå, praktiserat på Skatteverket, jobbat extra på industrier och läst en kurs i internationellt socialt arbete på högskolan i Gävle – till viss del för att förbereda sig på hur det är att studera på universitet i Sverige.

I siktet har han en svensk lärarutbildning – ett mål som blivit allt tydligare sedan 22 maj, då han fick chansen att tillträda Ockelbos första extratjänst, som resurslärare på vuxenutbildningen.
”Jag fungerar som språkstöd, hjälper till med matematikundervisning och studiehandledning. Mitt framtidsyrke är lärare, nästa höst ska jag läsa pedagogik, och här har jag chansen att lära mig hur det svenska skolsystemet fungerar och vad jag kan förvänta mig”, säger Gebriel.
”Samtidigt kan jag försörja mig genom att arbeta, och det gör att jag känner mig mer självständig. Jag kan betala hyra, mat, resor själv. När jag var arbetslös åkte känslorna upp och ned. Nu är jag trygg, glad och lugn”, säger Gebriel.

22 maj tillträdde Gebriel Tewelde Abib sin 1-åriga extratjänst som resurslärare på vuxenutbildningen/SFI:n i Ockelbo. ”Det är otroligt bra! Jag arbetar, kan försörja mig, och förbereder mig samtidigt för att studera till lärare. Nästa höst ska jag börja läsa pedagogik”, säger Gebriel.

På vuxenutbildningen fungerar han ofta som en länk mellan lärare och elever, när språkförbistringar lägger hinder i vägen. Samtidigt motiverar han eleverna att staka ut sin nya framtid.
”Jag säger alltid att man måste ha ett mål, annars blir det inget resultat. Man måste bestämma sig och sen kämpa hårt. Du kan söka jobb 1 000 gånger, men utan kompetens för jobbet blir det alltid nej”, säger Gebriel.

Marie Nilsson är rektor på Raboskolan där Gebriel har sin extratjänst.
”Det känns som om vi vunnit högsta vinsten. Gebriel är till stor nytta både i vuxenutbildningen och SFI:n med sina språk- och matematikkunskaper, och vi kan ge en utökad service till våra elever.
Extratjänsterna är ett bra sätt för personer att få arbetslivserfarenhet, men samtidigt är det viktigt att det finns en tanke bakom tjänsterna och att det blir rätt matchning, som i det här fallet”, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S), är glad över att det börjat lossna för extratjänsterna i Ockelbo och andra kommuner.
”Det gäller att alla förstår vilken bonus vi har blivit erbjudna via staten, och vilken boost det kan bli för sysselsättningen i Ockelbo. Det finns bara vinster i det här”, säger Magnus Jonsson. 

av Elina Sorri
2017-06-14

FAKTA Extratjänster
Arbetsmarknadsåtgärden infördes i november 2015.
En arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:
- Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
- Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
- Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare. 

En extratjänst innebär att en arbetssökande arbetar som extra resurs inom den offentliga sektorn.
Arbetsgivaren får full subvention av lön och arbetsgivaravgift i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.
Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshinderomsorgen, som alla är offentligt finansierade verksamheter.
Från 1 juli utvidgas extratjänsterna att gälla hos idrottsföreningar, trossamfund, kulturell verksamhet och i ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet.

SKL och Kommunal har ingått en överenskommelse om extratjänsterna. Den anställde har rätt till lön och anställningsförmåner enligt kollektivavtalet. Extratjänster är dock inte a-kassegrundande och omfattas heller inte av LAS.


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17