Ockelbo sätter upp snabbladdstolpe för elbilar

Ockelbo sätter upp snabbladdstolpe för elbilar

Laddar bilen medan du handlar eller fikar

Naturvårdsverket har beviljat Ockelbo kommun 225 000 kronor till en snabbladdningsstation för elfordon.
Bidraget är ett klimatinvesteringsstöd och täcker cirka halva kostnaden för laddstolpen.
Den andra halvan står kommunen själv för. 

I dag har kommunen flera laddstolpar för elbilar på parkeringarna vid tågstationerna i Ockelbo och Lingbo. Där kan bilen laddas under dagen, när man är på jobbet eller på resande fot.
Den nya snabbladdstolpen blir kraftfullare och beräknas kunna ladda en elbil på cirka en halvtimme – den tid det tar att handla middagsmat, eller fika med en bekant.

Snabbladdstolpe vid Gavlehov i Gävle. 

Att köpa in och montera snabbladdstolpen beräknas kosta cirka 450 000 kronor. Naturvårdsverket har beviljat medfinansiering av halva beloppet via Klimatklivet, regeringens satsning på att stödja lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.

Det finns flera skäl till att Naturvårdsverket har beviljat Ockelbos ansökan.
Dels är området kring Ockelbo en vit fläck när det gäller snabbladdning av elbilar, och orten ligger längs den vältrafikerade 272:an. För närvarande finns inga möjligheter till snabbladdning på sträckan mellan Sandviken och Bollnäs.
Man ser också värdet i att väcka nyfikenhet kring tekniken och marknaden kring elbilar. Investeringen går också helt i linje med länets regionala energi- och klimatstrategier.

Enligt villkoren för investeringsstödet ska stolpen stå på plats senast december 2018.
Men frågan är var?
De platser som verkar naturligast och som nämns i sammanhanget är antingen vid tågstationen eller i anslutning till torget, men frågan ska utredas vidare innan beslut fattas.
När stolpen väl sitter uppe ska platsen publiceras på de båda sajterna laddinfra.se och uppladdning.nu som vägleder elbilsägare till landets laddningsstolpar.

av Elina Sorri
2017-06-30


FAKTA Klimatklivet
Klimatklivet handläggs av Naturvårdsverket och är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.
Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.
Till januari i år hade 620 ansökningar beviljats.

FAKTA Elbilar och laddpunkter
I maj 2017 rullade 33 720 laddbara elbilar på vägarna i Sverige, varav 33 procent är rena elbilar, resten laddhybrider. Marknadsprognoser förutser en ökning till 44 000 fordon till 31 december i år.
Antalet laddningspunkter per laddbar bil var i maj 2017 0,10. Det vill säga att det går 10 bilar på en laddningsstolpe. En stolpe kan också ha flera uttag.
Källa: elbilsstatistik.se

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17