305 000 från Kulturrådet till förskolebarn i Ockelbo

305 000 från Kulturrådet till förskolebarn i Ockelbo

Vill underlätta för barn i glesbygd att ta del av scenkonst

Statens Kulturråd vill erbjuda Ockelbos 3-5-åringar fler kulturupplevelser.
Genom ett bidrag på 305 000 kronor blir det möjligt för 140 barn i kommunens förskolor att både se och själva vara delaktiga i olika scenföreställningar.

Efter en kartläggning av professionell kultur i förskolan har statens Kulturråd konstaterat att ekonomi, geografiska avstånd och pedagogernas synsätt är några faktorer som påverkar förskolebarns möjlighet att ta del av kulturupplevelser.
Totalt delar Kulturrådet därför ut 12 miljoner till 20 kommuner i landet för att ta scenkonsten närmare barnen i glesbygd i projektet ”Skapande förskola”.

Ockelbo är en av de tillfrågade kommunerna, vilket förskolechef Pia Holmström är mycket glad över.
”Självklart tackade vi ja. Förskolorna arbetar redan mycket inom olika konstformer men jag hoppas att det här kan ge inspiration och nya infallsvinklar för våra pedagoger att arbeta vidare med. För barnen hoppas jag att det ger mycket glädje och härliga upplevelser som de tar med sig”, säger Pia Holmström.

Projektet startar 9 maj då scenartisten Maria Llerena (bilden nedan) genomför Karibisk karneval, en interaktiv föreställning för alla barn från 3 till 5 år i Ockelbos förskolor. Med sig på turné har hon två levande sköldpaddor, congas, rytmikinstrument och kläder som barnen får låna.
Maria Llerena kommer också att samla förskolans alla pedagoger under två kvällar samma vecka för utbildning och inspiration i olika work shops, och hennes framträdande ges också som familjeföreställning under helgen.

av Elina Sorri
2017-03-09

KOMMENTAR
Förutom de föreställningar som ingår i projektet ”Skapande förskolas”, ska kommunens 4-5-åringar även ta del av Folkteaterns föreställning ”Mellan oss” under mars månad (bilden nedan). Det är en både fysisk och visuell föreställning kring barns tankar om gränser och gränsdragningar – både i världen och inom oss människor. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17