Bokslut 2016: Ockelbo kommun redovisar överskott på 9,6 miljoner

Bokslut 2016: Ockelbo kommun redovisar överskott på 9,6 miljoner

"Viktigt inför kommande utmaningar"

För tionde året i rad redovisar Ockelbo kommun ett plusresultat när 2016 års räkenskaper har sammanställts.
Kommunens överskott uppgår till 9,6 miljoner. Med de kommunala bolagen inräknade blir resultatet ännu högre: plus 12,2 miljoner.
Det är glädjande, och samtidigt helt nödvändigt.
”Det är viktigt att vi kan fortsätta samla eget kapital för framtiden”, säger ekonomichef Joachim Krüger.

Kommunen räknade i budgeten för 2016 med ett överskott på 3,6 miljoner – vilket alltså överträffats med 6 miljoner.
En orsak är lägre kostnader inom socialförvaltningen, där individ- och familjeomsorgens placeringar av barn och missbrukare har blivit både färre och billigare än väntat.
Ett lågt ränteläge och lägre pensionskostnader än beräknat har också spelat stor roll för resultatet.

Ett plus på sista raden i skattefinansierad verksamhet kan diskuteras: borde man inte ha kunnat beräkna budgeten mer korrekt, så att överskottet i stället kommit vård, skola och omsorg till del?
Det beror på den sammanlagda ekonomiska bilden i kommunen, förklarar ekonomichef Joachim Krüger.
”I Ockelbos fall behöver vi samla kraft inför kommande utmaningar. Befolkningen blir äldre, och det föds allt färre. Om vi inte ökar inflyttningen, vilket ger kommunen ökade statsbidrag, kommer det att krävas stora anpassningar i Ockelbo om några år för att möta behoven”, konstaterar Joachim Krüger.

Det har dock inte varit givet under årets gång att det skulle avslutas med ett överskott i kommunkassan.
”Det har varit ett år med snabbt förändrade förutsättningar för vissa verksamheter. Det stora flyktingmottagandet 2015 påverkade kommunen i en riktning, och under 2016 har villkoren åter ändrats. Kostnaderna för den snabbt växande vuxenutbildningen, och för de i viss mån oförutsägbara gymnasieplatserna, är andra poster där det är svårt att förutse resultatet”, säger Joachim Krüger.

De senaste fem årens resultat har samtliga varit positiva, på en resultatnivå mellan 7 och 12 miljoner. Det har gjort att kommunens eget kapital ­- som i slutet av 90-talet till och med var negativt - sakta men säkert kan byggas upp igen. De senaste fem åren har det ökat från 82 miljoner 2012, till 115 miljoner 2016.
”Ett eget kapital är viktigt för att uppnå handlingsfrihet och få finansiell motståndskraft inför kommande investeringar, som förskoleutbyggnaden till exempel. Vi kommer också att möta ett behov av ökande pensionsutbetalningar inom några år”, konstaterar Joachim Krüger.

Ockelbo kommun har tre dotterbolag: Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär Närvärme AB.
Ockelbogårdar redovisar ett överskott på 1,4 miljoner, till stor del tack vare en mycket hög uthyrningsgrad på 98,5 procent.
Ockelbos andel (24 procent) hos Bionär har genererat ett överskott på 400 000 kronor. Till bolagets årsstämma föreslås utdelning, vilket skulle betyda att 240 000 kronor kommer Ockelbo till del.
Ockelbo Vatten redovisar plus minus noll för 2016.

av Elina Sorri
2017-03-17

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17