Fortsatt restaurering av ädelfiskevatten i Åmot

Fortsatt restaurering av ädelfiskevatten i Åmot

Efter Byströmmen riktas blickarna mot Pålströmmen

Entusiasterna bakom det nya flugfiskeparadiset Byströmmen i Åmot, Johan Danbrink och Tom Wistmyr, vill fortsätta sitt arbete med att restaurera strömmande fiskevatten kring byn.
Nu riktar de blickarna mot Pålströmmen i Testeboån, och har fått 50 000 kronor från Ockelbo kommun för att genomföra en förstudie.

Tom Wistmyr och Johan Danbrink (bilden nedan) från Åmots fiskevårdsområdesförening har under ett antal år arbetat ideellt med restaureringen av Kölsjöån i centrala Åmot. Numera är Byströmmen ett attraktivt resmål för fisketurister från både Sverige och Europa (bilden ovan). 

Nu vill föreningen gå vidare med ytterligare ett vattendrag i Åmot. Den här gången gäller det Pålströmmen i Testeboån, där man vill undersöka möjligheterna att göra sträckan till ett lek- och uppväxtområde för öring och harr.

Föreningen har ansökt om 50 000 kronor ur kommunens pott för visionsmedel. Bidraget beviljades under kommunstyrelsens senaste sammanträde, och pengarna ska gå till en förstudie som omfattar inventering av bottenfaunan, biotopkartering och elprovfiske. Arbetet ska påbörjas i vår eller i sommar.

”Slutmålet är att återfå livskraftiga och självproducerande populationer av fisk i samhällsnära miljöer. Samt uppnå miljökvalitetsnormen för god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv”, skriver Byströmmen/Åmots fiskevårdsområdesförening i sin ansökan.
I slutrapporten ska det redovisas förslag på åtgärder, genomförande och kostnadsberäkningar.

Längs den här sträckan vill Åmots fiskevårdsområdesförening undersöka möjligheterna att restaurera Testeboån som lek- och uppväxtområde för öring och harr. 

Byströmmen/Åmots fiskevårdsområdesförening tillägger också i sin ansökan att man hoppas på ett långsiktigt samarbete med andra aktörer när det gäller att skapa hållbara fiskevatten och därigenom stärka både fisketurismen och andra lokala företag.

av Elina Sorri
2017-03-29

FAKTA Visionsmedel
I kommunstyrelsens budget för 2017 finns 500 000 kronor avsatta för att stimulera till utvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga Ockelbo kommuns Vision 2020.
Följande kriterier gäller för att erhålla projektbidrag enligt kommunstyrelsens beslut:
Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra huvudpunkter: Det Gröna, Vi Välkomnar, Vi växer, Vi samverkar.
Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet.
Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17