Neutral lönesättning i Ockelbo kommun

Neutral lönesättning i Ockelbo kommun

Ingen diskriminering efter kön visar lönekartläggning

Ockelbo kommun har nyligen genomfört en lönekartläggning utifrån Diskrimineringslagen.
Den visar att löne- och anställningsvillkoren i kommunen är könsneutrala – män och kvinnor har lika lön för likvärdigt arbete.

Diskrimineringslagen är tydlig: Arbetsgivare och arbetstagare ska verka för att utjämna – och förhindra – skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller likvärdigt.
Vart tredje år ska en lönekartläggning med efterföljande analys göras. Om det upptäcks löneskillnader som beror på kön är man skyldig att upprätta en handlingsplan för hur de ska jämnas ut.

Ockelbo kommun har nyligen genomfört en sådan lönekartläggning.
Lönesättningen för 471 anställda, även chefer, har granskats med genusglasögon utifrån arbetets krav och svårighetsgrad.
Arbetstagare med arbetsuppgifter som i huvudsak är lika, har koncentrerats till 33 olika kategorier, som barnskötare, vaktmästare, enhetschefer, administratörer och så vidare.

Varje individs lön har markerats efter kön i ett gruppdiagram, vilket är ett tydligt sätt upptäcka misstänkt ogrundade löneskillnader på grund av kön inom gruppen.
I det tiotalet fall där man upptäckt löneskillnader mellan kvinnor och män med likvärdiga arbeten, har orsaken analyserats på individnivå.

I samtliga fall har det visat sig att skillnaden har en grund i sakliga skäl, som att personen med högre lön har längre erfarenhet eller en efterfrågad specialkompetens. Även marknadspåverkan har spelat in i ett par fall; den anställde har helt enkelt haft förhandlingsläge vid lönesättningen på grund av att man verkar inom ett bristyrke.

Rapportens slutsats är att tillämpningen av löne- och anställningsvillkor i Ockelbo kommun är könsneutral. Däremot påpekar rapporten att Ockelbo kommun bör verka för en jämnare könsfördelning inom arbeten som närmast är enkönade.

llustration: Pixabay

av Elina Sorri
2017-03-30

KOMMENTAR
Lönekartläggningen har utförts av kommunens ledningsgrupp och PA-konsult i samarbete med processledare Ulf Larsson från Marknadsutbildningar AB. Metoden som använts kallas Analys Lönelots och har utvecklats via JämO. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17