Säkrare trafikmiljö kring Perslundaskolan

Säkrare trafikmiljö kring Perslundaskolan

I sommar byggs gångbana, farthinder och övergångsställe

I sommar byggs trafikmiljön i anslutning till Perslundaskolan om.
Bland annat separeras trafiken på Perslundavägen med en tydligare markerad gång- och cykelbana.

Det har nu gått drygt ett år sedan den nya om- och tillbyggda Perslundaskolan invigdes. Med utökningen av årskurserna 4-6 i skolan, uttrycktes en del farhågor kring hur trafiksituationen kring skolan skulle komma att bli.

Inför skolans öppnande infördes stoppförbud längs Skolvägen, Perslundavägen och Sjöängsvägen. Föräldrar som skjutsade sina barn i bil till skolan hänvisades till en särskild av- och påstigningsplats på parkeringen mitt emot skolans stora ingång, och till parkeringen vid Sjöbacken.
Elever i åk 4-6 som kom till fots eller på cykel rekommenderades att ta Sjöbacksvägen på den norra sidan av skolan till mellanstadiets ingång.

Varken reglerna eller efterlevnaden av dem har varit hundraprocentiga.
Perslundavägen mellan Åsgatan och skolan har upplevts som trång och trafikfarlig för eleverna, eftersom de måste samsas med både bil- och busstrafik.
Det har inte heller känts tryggt för eleverna att korsa Skolvägen till och från den markerade av- och påstigningsplatsen på parkeringen mitt emot skolan.

I sommar genomförs flera åtgärder som ska göra trafikmiljön säkrare.
Längs Perslundavägen separeras trafiken med en gång- och cykelväg som ska markeras med stolpar och pollare.
På Skolvägen anläggs farthinder och ett övergångsställe från parkeringen till skolan.
”Vi hoppas att de här åtgärderna ska bidra til en tryggare trafikmiljö”, säger David Hedman.

Arbetet påbörjas efter marknadshelgen som infaller 30 juni-2 juli.

av Elina Sorri
2017-03-14

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17