Pendlarparkering vid Ockelbo station asfalteras

Pendlarparkering vid Ockelbo station asfalteras

Kommunen och Trafikverket delar på kostnaden

Nästa år ska pendlarparkeringen norr om Ockelbo station asfalteras.
Kostnaden delas lika mellan kommunen och Trafikverket.

När pendlarparkeringen i den norra delen av Ockelbo resecentrum anlades för några år sedan fick det duga med grus, tills vidare.
Nu har tiden kommit för asfaltering, markering av parkeringsrutor och förbättrad belysning.
Arbetet ska utföras under 2018.

Kommunens tekniska kontor har via Region Gävleborg ansökt om statlig medfinansiering och fått ett bidrag på halva kostnaden beviljad, det vill säga 95 000 av de totalt 190 000 kronor.
Bidraget beviljas enligt ”förordning om statlig finansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar” och motiveringen lyder:
”Trafikverket bedömer att genomförande av asfaltering av pendlarparkering, resecentrum, Ockelbo station på det sätt som anges i ansökan kommer att bidra till de transportpolitiska målen.”

Ockelbo kommun söker även statlig medfinansiering för fler åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten. Där ingår bland annat den omdiskuterade gång- och cykelpassagen över Södra Åsgatan/Perslundavägen, mellan torget och väg 272.

av Elina Sorri
2017-11-01

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17