Lägre VA-höjning än väntat 2018

Lägre VA-höjning än väntat 2018

Taxeförslag i Ockelbo justeras ned

Enligt tidigare beslut i Ockelbos fullmäktige skulle taxan för kommunalt VA ha höjts med 15 procent inför 2018.
Nu gör Gästrike Vatten bedömningen att det räcker med en höjning på 5 procent för nästa år.

I december 2016 tillgodosåg fullmäktige Gästrike Vattens behov av att höja VA-taxan i Ockelbo med 17 procent 2017 och ytterligare 15 procent 2018.
Gästrike Vatten har nu gjort en översyn av kostnaderna och reviderat tidplanen för investeringar inom Ockelbo kommun.
”Vi har gjort en omdisponering i vår investeringsplan, och tagit till oss av de synpunkter vi från invånare och företagare om alltför snabb taxeökning och information i sent skede”, säger Lena Blad, VD för Gästrike Vatten.

Taxejusteringen i Ockelbo innebär att en villa med en medelförbrukning på 150 kubikmeter per år, och som är ansluten till både vatten och avlopp, får en höjning med cirka 47 kronor per månad.
För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubik per år blir höjningen cirka 533 kronor per månad.
”Vi kommer att få en intäktsnivå som gör att vi både kan hantera akuta drifthändelser och skapa utrymme för reinvesteringar och nyinvesteringar”, kommenterar Lena Blad.

Just nu pågår en omfattande renovering av vattentornet i Ockelbo, som byggdes 1975. Fram till nyår läggs nytt betongskikt invändigt och under 2018 blir det fasadens tur.
Andra arbeten som är planerade för Ockelbo de närmaste åren.
-
Åtgärder för en bättre styrning och kontroll av avloppsreningsverken.
-
Åtgärder i Åmot för att säkerställa leveransen av ett hälsosamt dricksvatten.
-
En ny ledning mellan Mobyheden och Ockelbo centralort som säkrar tillgången på dricksvatten.

av Elina Sorri
2017-10-26

KOMMENTAR
27 november väntas kommunfullmäktige besluta om den nya VA-taxan för 2018. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Klicka här för mer information från Gästrike Vatten kring den nya VA-taxan.