Mer ekologisk och närproducerad mat i Ockelbo

Mer ekologisk och närproducerad mat i Ockelbo

Kommunen höjer ribban till nya nivåer

Det sker en stadig ökning av ekologiska och närproducerade råvaror i maten till Ockelbos förskolor, skolor och äldreomsorg.
”Det är glädjande att de förtroendevalda vill satsa på bra kost för både äldre och yngre i Ockelbo”, säger kostchefen Per Ahlbom (bilden ovan).

Ockelbo kommun har i flera år gått i bräschen i Sverige med en stor andel ekologiska råvaror i kosten. Första halvåret 2017 slogs ännu ett rekord: 45 procent av råvarorna i Ockelbos kostverksamhet var ekologiska, med en toppnotering på 49 procent under maj månad.
En stor del av ökningen kommer från potatis och rotsaker.
”Vi har mycket av det på matsedlarna och att gå över till ekologiska alternativ ger stor effekt på både miljö och hälsa. Vi minskar mängden kadmium, som riskerar att orsaka framtida benskörhet hos växande barn. Och eftersom det är stora produktgrupper kan vi fortfarande få låga inköpspriser. Mycket av det köps numera från Valbo”, berättar kostchefen Per Ahlbom.

Svårare har det varit att öka andelen närproducerat. Men nu har det tidigare kommunövergripande målet på 5 procent överstigits och nått 9,3 procent.
”Det största hindret har varit att lokala matproducenter inte har haft avtal med Inköp Gävleborg. En del väljer att inte offerera eftersom de har avsättning för sina varor ändå. Men det finns också en bild av att det är dyrt och krångligt att vara leverantör till offentlig sektor”, säger Per Ahlbom.

Men det pågår en förändring. I upphandlingar som görs nu listas 40 lokala leverantörer, jämfört med 20 i förra omgången. Bland annat är det numera möjligt för en matproducent att ”offerera singelproduktion”. Kommunen får till skillnad från tidigare köpa in en enda vara, till exempel ägg eller honung, vilket släpper in fler aktörer på marknaden.
”Det finns också ett nätverk av lokala producenter som vänt på steken och frågat oss kostchefer vad vi efterfrågar. Det har lett till att åtminstone en lokal jordbrukare är på väg att ställa om delar av sin produktion till vitkål, något han inte odlat tidigare”, berättar Per Ahlbom.

Även inom äldreomsorgen sker förändringar.
”Traditionellt har man köpt mycket frysta produkter eftersom man tyckt att det varit svårt att hålla exempelvis grönsaker fräscha när man bara har två leveranser i veckan. Nu ser man att det funkar efter några mindre förändringar i hanteringen”, säger Per Ahlbom.

Det tas också större hänsyn till den lokala näringspolitiken i upphandlingarna numera.
I Ockelbo kommun definieras ”närproducerat” med att råvaran ”tillverkats, förädlats eller odlats i kommunen eller i grannkommuner”.
”Fisk kan komma från Västkusten, men fileas i Gävle och därmed räknas som närproducerad enligt definitionen. Det kanske inte är bra miljömässigt att den transporteras två gånger, men till fördel för det lokala och regionala näringslivet.”

Per Ahlbom vill gärna se fler vegetariska huvudråvaror i kosten framöver.
”Det finns många sojaprodukter som är bra proteinkällor. Quorn har vi redan upphandlat, och vi har köpt in oumph för att testa. Vi märker att man gärna vill ha vegetariska alternativ som liknar ”huvudrätten”. Man vill hellre ha en vegoburgare än linsgryta, när det serveras hamburgare till övriga.”

Vilken är din egen favoriträtt på matsedeln?
”När jag var nyanställd i Ockelbo åt jag pölsa på Bysjöstrand. Den var jättegod, och det var hederlig, gammaldags mat lagad på plats, vilket inte är så självklart längre. Spännvidden från oumph till pölsa är fantastisk!”.

Svinnet minskar både inom skolan och äldreomsorgen. Andelen ekologiskt och närproducerat ökar. Kostverksamheten i Ockelbo arbetar ständigt med miljö- och hälsoaspekterna av maten. ”För att ligga långt fram måste politiker och invånare vara överens om att det är rätt väg att gå”, säger Per Ahlbom, kostchef. 

av Elina Sorri
2017-10-02

FAKTA Det här är kostverksamheten i Ockelbo
Kostverksamheten
i Ockelbo kommun är organiserad under utbildnings- och kulturnämnden. Verksamheten har 12 anställda (samtliga är utbildade kockar) som lagar mat till förskola, skola, särskilt boende, hemtjänst, dagcenter och boendestöd.
Perslundas kök
är kostverksamhetens centralkök och här tillagas cirka 700 portioner/ dag. De serverar mat till Perslundaskolans elever samt levererar kyld och varm mat till skolor och förskolor.
Kyld mat levereras till kommunens tre mottagningskök: Wij förskola, Stenhuggarens förskola och Gäverängeskolan.
Varm mat levereras till kommunens tre förskolor Lingbo, Åmot, Jädraås och förskoleavdelningarna Mumin och Smultronet i Ockelbo.
Bysjöstrands kök är äldreomsorgens tillagningskök och här tillagas cirka 130 portioner/dag. De serverar och levererar mat till särskilt boende, hemtjänst, dagcenter och boendestöd.

Vill du arbeta som timvikarie inom kostverksamheten i Ockelbo? Anmäl intresse till kostchef Per Ahlbom. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17