Ockelbo kommun tecknar förlustgaranti för kooperativet Hästen

Ockelbo kommun tecknar förlustgaranti för kooperativet Hästen

Garanterar att hyresgäster får insatsen tillbaka vid flytt

Kommunstyrelsen i Ockelbo har beslutat att teckna ett avtal om förlustgaranti med den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen som vill bygga nya lägenheter för äldre.
Det innebär att kommunen garanterar blivande hyresgäster att få tillbaka sina insatser vid utflyttning, även om en efterträdare skulle dröja.

Lennart Sjögren, konsult och projektledare för Hästen, ser det kommunala beslutet som ett viktigt steg i finansieringen av de 16 planerade hyresrättslägenheterna för äldre i Ockelbo.
Sju av de blivande bostäderna är tecknade i dag. Det behövs dock tolv lägenhetsavtal, och ett lånelöfte från banken, för att föreningen Hästen ska kunna trycka på startknappen.

”Vi befinner oss tyvärr i lite av ett moment 22 just nu. Det är nog så att en del inte vågar tacka ja förrän de ser att huset står på plats, medan föreningen å sin sida inte kan låta bygga något hus innan tillräckligt många tecknat sig för boende”, säger Lennart Sjögren.

Att Ockelbo kommun garanterar förluster och återbetalningar när det gäller insatser och hyror är en viktig signal, inte bara till blivande hyresrättsinnehavare i föreningen utan även till kreditgivarna.
”Antalet tecknade lägenheter och säkerhet för utlåningen är avgörande för bankerna. Att kommunen går i borgen har fullmäktige beslutat sedan tidigare. Men med det här avtalet blir garantin ännu tydligare”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Kommunens avsikt är att skriva avtal med Hästen även när det gäller den professionella förvaltningen av fastigheten. Det gäller både teknik, administration och ekonomi. En naturlig utförare skulle i såfall kunna vara det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar.
”Det skulle bli ytterligare ett sätt att garantera en långsiktighet i projektet”, menar Magnus Jonsson.

Lennart Sjögren berättar att kooperativet Hästen har ett systerprojekt i Vännäs, en kranskommun till Umeå där bostadsmarknaden är jämförbar med Ockelbos.
”Där är 15 av 17 lägenheterna tecknade. Marken är inköpt, bygglovet är klart och lantmäteriförrättningarna påbörjade. I Ockelbo tappade vi lite tid när fullmäktigebeslutet om kommunal borgen överklagades under våren. Borgensbeslutet vann laga kraft i augusti, så nu har vi satt ny fart.”

I avtalet om förlust- och återbetalningsgaranti sätts ett tidsmässigt målsnöre: 31 augusti 2018. Villkoren för att avtalet ska gälla är att minst tolv lägenheter tecknats tills dess, att föreningen fått full finansiering och ett startbesked för bygget.
”Behovet av bostäder växer för varje år och den aktuella tomten är väldigt attraktiv. Vi vill inte låta den stå outnyttjad alltför länge till”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson.

av Elina Sorri
2017-10-27

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

MER INFORMATION

Intresserad? Klicka här för mer information om Kvarteret Hästen.