Ockelbos båda HVB-hem för ensamkommande avvecklas

Ockelbos båda HVB-hem för ensamkommande avvecklas

Bara sju av 24 platser fyllda - ungdomar kan tas emot av stödboende

Tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar har minskat radikalt. Därför ska kommunens båda HVB-hem i Ockelbo, Åsbacka och Gläntan, avvecklas innan nyår.
De sju ungdomar som bor där kan tas emot av stödboendet i Bysjöbacke.
Kommunen kommer att tvingas varsla ett antal anställda om uppsägning.

Det krävdes snabb planering och snabba beslut när antalet ensamkommande ökade drastiskt under 2015 och 2016. Nu när gränskontrollerna gjort att tillströmningen till Sverige i det närmaste har avstannat, krävs en ny omställning av HVB-verksamheten i Ockelbo som inte tagit emot något ensamkommande barn i år. 

Från 1 juli i år ändrades också reglerna och nivåerna för den ekonomiska ersättningen från staten. Det har lett till en kraftigt minskad budget för mottagandet, vilket gör det omöjligt för kommunen att hålla tomma platser i beredskap. Därför måste de boenden som finns i Ockelbo organiseras om.

De båda HVB-hemmen har i dag totalt 24 platser och 17 anställda. I dagsläget är det bara sju barn som behöver HVB-placering, och antalet beräknas minska ytterligare.
Förslaget är att de flyttas från Åsbacka och Gläntan till kommunens stödboende för utslussning i Bysjöbacke – efter individuell bedömning av individ- och familjeomsorgen – och avveckla HVB-hemmen.
Stödboendet har i dag 17 ungdomar. Efter omplaceringarna beräknas boendet omfatta cirka 25 ungdomar i åldrarna 16-20 år.

HVB-hemmet Gläntan.

HVB-hemmet Åsbacka. 

För att bedriva verksamheten krävs då mer personal, vilket gör att sju av de 17 anställda kan erbjudas fortsatt arbete i stödboendet. Omplaceringarna dit och erbjudanden om andra lediga jobb inom kommunen kommer att göras enligt turordningslista, med hänsyn tagen till kompetens och erfarenhet. 31 oktober beräknas processen vara klar.
Uppsägningstiden för samtliga är sex månader och de som berörs i slutänden kommer att få individuellt stöd till omställning.

Ockelbos HVB-hem har stått som förebild och gott exempel för liknande verksamhet i landet.
Föreståndaren Hatim Abu Rweileh har även föreläst om hur man bedriver ett framgångsrikt HVB-hem på uppdrag av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Även stödboendet har riktlinjer att följa och inspekteras regelbundet av IVO.
”Så nu ska vi driva Sveriges bästa stödboende”, säger Hatim Abu Rweileh.

Vad som ska hända i lokalerna där HVB-hemmen bedrivits är inte bestämt.

av Elina Sorri
2017-10-05

FAKTA HVB-hem
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver vård- och behandlingsinsatser. Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde.

FAKTA Stödboende
Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år. Här handlar det om att skapa struktur och rutiner i vardagen. Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17