Ömsesidig förståelse målet i nytt integrationsprojekt

Ömsesidig förståelse målet i nytt integrationsprojekt

"Vi vill fokusera på mjuka värden i mänskliga relationer"

Ockelbo är en av de kommuner i landet som tagit emot flest flyktingar i förhållande till sin storlek.
Den samlade bedömningen är att mottagandet gått bra, utan större slitningar eller social oro i samhället.
Där konflikter trots allt uppstår, beror de inte sällan på ömsesidiga brister i kunskap och förståelse.
Därför vill kommunen genomföra ett integrationsprojekt med inriktning på ”mjuka” värden.

I Ockelbo arbetar man kontinuerligt och brett med integration; exempelvis inom kyrkan, i hälsovården, kulturlivet och i ideella föreningar. Kommunen och Arbetsförmedlingen tar sig gemensamt an de stora utbildnings- och arbetsmarknadsfrågorna för att slussa in nysvenskar i arbetslivet.

Men allt är inte bara frid och fröjd. Och där frustration uppstår beror de ofta på ömsesidig bristande kunskap och förståelse. De förväntningar man har på samhället och sina medmänniskor uppfylls inte.
”Vi känner att det finns en del kvar att göra när det gäller de ”mjuka” värdena. Det handlar om mänskligt beteende och mänskliga relationer”, säger Mia Lindblom, folkhälsosamordnare i Ockelbo kommun som initierat projektet tillsammans med Anders Roth, integrationschef.

Ockelbobon Lovisa Carlsson har drivit mötesplatsen ”Ockelbo Umgås” det senaste året. I sina kontakter med både flyktingar och Ockelbobor har hon förstått att det bubblar en hel del under den till synes lugna ytan, och vill gärna bidra till en ökad gemenskap människor emellan.
På kommunens uppdrag har hon påbörjat en förstudie, som ska mejsla fram de frågor och ämnen som bör prioriteras i det nya integrationsprojektet.

”Min uppgift är att ta reda på i vilka situationer och sammanhang förståelsen och förväntningarna brister. Inte bara när det gäller språk och kultur utan också i möten människor emellan. Utifrån det som kommer fram kan vi börja planera för aktiviteter inom projektet”, säger Lovisa Carlsson.
Hon ska också ska följa forskning inom området och kartlägga erfarenheter från andra kommuner.

Målet är att förstudien kan presenteras före jul och att projektet kan sättas igång nästa år.
Medel till projektet söks från Leader Gästrikebygden inom insatsområdet ”Integration och social inkludering”.

av Elina Sorri
2017-10-09


 


Kontaktinformation

  • Sofia Wike
    Reporter/informatör
    Södra Åsgatan 30D
    816 30 Ockelbo
    0297-555 51
    070-414 14 17