Utveckling eller avveckling för Wij Trädgårdar i Ockelbo?

Utveckling eller avveckling för Wij Trädgårdar i Ockelbo?

Kommunstyrelsen stöttar ekonomiskt under utredningstid

Efter en vädermässigt trevande försommar 2017 strömmade besökarna till Wij Trädgårdar i Ockelbo i samma omfattning som i fjol.
Säsongen avslutades dock med underskott på grund av stora intäktsbortfall i andra delar av verksamheten.
Nu pågår två parallella utredningar om Wijs framtid: utveckla eller avveckla?
Under utredningstiden stöttas verksamheten ekonomiskt av en enig kommunstyrelse.

Kommunfullmäktiges driftstöd på 1,9 miljoner kronor för vardera 2016 och 2017 har inte räckt till den lyftkraft man hoppades på för trädgårdsparken.
Tidigt på året fick Wij Trädgårdar oväntade intäktsbortfall på grund av indragna externa uppdrag, en summa som inte har kunnat kompenseras. Under hösten har rörelsen lidit av ett underskott.

Därför pågår nu två parallella utredningar angående Wijs framtid som ska vägleda politikerna till ett nytt vägval: utveckling eller avveckling.
I den ena undersöks utvecklingspotentialen, både genom investeringar i den kommersiella verksamheten, och en analys av Wijs affärs- och driftsmodeller.
I det andra spåret, som genomförs av en oberoende extern konsult, klarläggs de ekonomiska konsekvenserna av en avveckling.

Efterfrågan från besökare visar tydligt att anläggningen behöver fler rum för övernattningar. Att ställa om Wij herrgård till hotell och utöka utbildnings- och konferensverksamheten är ett av flera alternativ för framtiden.
”Vi behöver också gå igenom våra verksamhetsmodeller, vår organisationsstruktur och hitta aktörer vi kan växa tillsammans med”, säger Malin Hermansson, vd för Wij Trädgårdar.

Samtidigt undersöks möjligheten att föra över Wij Trädgårdars nuvarande lån i Ockelbo kommun till kreditinstitutet Kommuninvest. Dels kan det medföra sänkta kapitalkostnader för Wij, dels öppna för nya möjligheter att finansiera eventuella investeringar.
Ett villkor är då att fullmäktige medger att Ockelbo kommun kvarstår som borgensman för Wijs lån hos Kommuninvest.

För att hålla verksamheterna på Wij igång tills de båda utredningsspåren är utredda beslutade kommunstyrelsen på tisdagen att skjuta till ett extra driftsstöd på 900 000 kronor fram till mars månad. Det är då fullmäktige väntas välja väg: utveckla enligt de möjligheter som läggs fram i utredningen, eller genomföra en kontrollerad avveckling.
Samtliga partier i kommunstyrelsen sa ja till det extra stödet över vintermånaderna, eniga om att utredningstiden är nödvändig och att Wij inte kan sättas på paus under tiden.

”Alternativet är att låsa dörren och släcka ned Wij redan i dag. Vi har befunnit oss i liknande situationer förut och vi förtroendevalda har gång på gång slagit fast att Wij Trädgårdar ger Ockelbo så mycket tillbaka att det är värt att kämpa för. Vi vill invänta utredningarnas slutsatser om framtida affärsmöjligheter och konsekvenser av en avveckling innan vi kastar in handduken”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S).

av Elina Sorri
2017-10-24

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17