Dags att modernisera Centrumhusets ventilation

Dags att modernisera Centrumhusets ventilation

Kommunen investerar 9,5 miljoner i värmeåtervinning via gröna lån

Nästa år investerar Ockelbo kommun 9,5 miljoner i en ny och energieffektiv värme- och ventilationsanläggning för Centrumhuset vid torget i Ockelbo.
Fastigheten byggdes på 60-talet, och sedan dess har anläggningen mer eller mindre harvat på orörd, med undantag för lagning och lappning här och där.
”Det är ett gammalt tröskverk som läcker som ett såll”, är Magnus Jonssons beskrivning, kommunstyrelsens ordförande (S).

Ockelbos kommunhus, kallad Centrumhuset, ligger vid torget mitt i samhället. Det rymmer en mängd olika verksamheter som kommunala förvaltningskontor, idrottshall, bibliotek, välkomstcenter, bank, frisör, hotell, restaurang, med flera hyresgäster. Varje dag strömmar en mängd människor genom huset, i tillfälliga ärenden eller för en arbetsdag.

Centrumhusets ventilationsanläggning är ett känt bekymmer. Problemet har varit uppenbart i flera år, både för kommunens egna verksamheter i huset och övriga hyresgäster.
Att byta ut hela värme- och ventilationsanläggningen har dock bedömts som väldigt kostsamt och man har flera gånger tvingats till andra prioriteringar när det gäller kommunala investeringar.

Men under 2018 ska Centrumhusets ventilationsanläggning bytas ut mot ett energieffektivt aggregat med värmeåtervinning. Kommunernas eget kreditinstitut, Kommuninvest, erbjuder för närvarande ”gröna” lån till klimatvänliga investeringsprojekt i sina medlemskommuner, som i längden kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Kommunens tekniska chef David Hedman räknar med att investeringen på 9,5 miljoner blir lönsam inom bara några år.
”Vi kommer att spara energi från dag ett. Totalt beräknas åtgärden spara 40 procent av den nuvarande energiförbrukningen”, säger David Hedman.

av Elina Sorri
2017-09-28

KOMMENTAR
2015 sanerades Centrumhuset från PCB som fanns i fogmassorna i betongväggarna och runt fönstren.

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17