Ockelbo kommun bygger tre nya avdelningar intill Wij förskola

Ockelbo kommun bygger tre nya avdelningar intill Wij förskola

Samtidigt utreds nytt kök för egen mat till alla förskolebarn

Kommunstyrelsen har valt en väg framåt för nya förskolan i Ockelbo.
På tisdagen togs ett inriktningsbeslut om att tre helt nya förskoleavdelningar ska byggas intill nuvarande Wij förskola, som ska renoveras.
Taket för investeringen är 25 miljoner kronor.

(Bilden ovan: Wij förskola är de röda ihopbyggda längorna bakom änden av ladugården på bilden. I bakgrunden bostadsområdet Marstrand.)

Utredningen om en ny förskola i Ockelbo är därmed klar. Kommunstyrelsen vill, i likhet med ett förslag från utbildnings- och kulturnämnden, att en ny förskola med tre avdelningar ska byggas vid Wij förskola och att Wij förskolas nuvarande tre avdelningar renoveras.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare bestämt att investeringen högst får kosta 25 miljoner kronor. Nybyggnationen beräknas kosta 16 miljoner och renoveringen av den befintliga Wij förskola 9 miljoner.

Nu finns en förhoppning om att pengarna kanske också kan räcka till ett tillagningskök på Wij förskola som i så fall skulle laga maten till kommunens samtliga förskolor, kost som är anpassad för mindre barn.
”I dag lagar vi mat i Perslundas kök till alla barn från 1 till 16 år utifrån en gemensam matsedel, och det är inte alltid det är så lyckat. Det här ämnet kommer ofta upp när verksamheterna möts i våra matråd, och ett tillagningskök behöver inte bli så mycket dyrare än ett mottagningskök”, säger kostchef Per Ahlbom som ska utreda frågan.

I analysen kring den nya förskolans placering i Ockelbo har tre andra förslag granskats: Gäverängeskolans område, Jägarvillan (f d Ninjas pensionat) och Ladugårdsgärde (bakom Wij Maskincenter).
När man vridit och vänt på för- och nackdelar har placeringen vid Wij förskola ansetts som den bästa, både av tjänstemän, politiker och personal inom förskolan i Ockelbo kommun.

De avgörande fördelarna är samordningsvinsterna i att ha sex förskoleavdelningar i direkt närhet med varandra, och att det väntas ett generationsskifte och fler barn boende i Marstrandsområdet.
Det blir också enkelt att evakuera Wij förskola för renovering när de nya avdelningarna står klara.

För nybyggnation på platsen krävs en ny detaljplan för området. Det ska också utredas hur den ökade trafiken ska ledas till och från området på bästa sätt.
Nuvarande tidplan siktar på att de tre nya förskoleavdelningarna står färdigbyggda sommaren 2019, då barnen från nuvarande Wij förskola kan evakueras dit under renoveringstiden.
Målet är att alla ska vara på plats i fräscha och ändamålsenliga lokaler i januari 2020.

I mitten av kartan ligger Wij förskola. För att bygga tre nya förskoleavdelningar krävs en ändrad detaljplan för den angränsande åkermarken. En sådan process tar cirka ett år. 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) gläds över beslutet.
”Att bygga tre nya förskoleavdelningar är ytterligare ett bevis på att kommunen växer. Det känns väldigt bra att vi bestämt oss för hur vi ska utveckla ett modernt förskolecentrum i södra centrala Ockelbo.”

av Elina Sorri
2017-09-27

KOMMENTARER
I samband med den planerade inflyttningen i de nya förskoleavdelningarna i januari 2020 avvecklas Mumin och Smultronet som har sina verksamheter i lägenheter i bostadsområdet Marstrand.
Förskoleavdelningen Ängen i Gäverängeskolan behålls så länge behovet finns. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17