Regiondirektören Johan Färnstrand på besök i Ockelbo

Regiondirektören Johan Färnstrand på besök i Ockelbo

"Viktigt för mig att lära känna kommunerna"

På onsdagen fick Ockelbo besök av Johan Färnstrand, direktör för Region Gävleborg.
”Det är viktigt för mig och mitt arbete att komma ut och lära känna människor och verksamheter runt om i regionen”, säger Johan Färnstrand.

Under de två förmiddagstimmar besöket varade träffade Johan Färnstrand representanter för kommunledningen som berättade om allt från den nya kombihallen och avgiftsfria Kuxatrafiken till detaljplaner och kommunens åtgärder mot arbetslöshet.

Johan Färnstrand beskrev å sin sida regionens roll och framtidsplaner, till exempel den planerade omorganisationen inom sjukvården som ska utgå från patienternas behov, eller de politiska påtryckningarna från regionen för en högre turtäthet med X-tågen.

Syftet med de chosefria kommunbesöken i regionen, som pågått sedan Johan Färnstrand tillträdde i februari, är helt enkelt att lära känna många människor och verksamheter, vilket underlättar i samarbetet regionen och kommunerna emellan.
”Invånarna står sina egna kommuner närmast och vi i regionen har dem bara till låns exempelvis inom sjukvården eller kollektivtrafiken. Men vi har tillsammans ansvaret att se till att regionen utvecklas och att människor får sina behov tillgodosedda”, säger Johan Färnstrand.

Johan Färnstrand tror att besöksnäringen har stor utvecklingspotential i Gävleborg, inte minst i Ockelbo. Wij Trädgårdars vd Malin Hermansson fick tillfälle att visa upp och beskriva parkens utmaningar och möjligheter för framtiden under en kortare fika.
”Det finns absolut underlag för fler övernattningar och konferenser på Wij. Det är precis sådana här personliga och trivsamma anläggningar man vill komma till”, menade Johan Färnstrand.

Ockelbos kommunchef Charlotta Ryd och regiondirektören Johan Färnstrand träffas regelbundet i olika typer av samråd mellan regionen och dess kommuner. Under onsdagen hälsade Johan på i Ockelbo för att knyta fler kontakter och lära sig mer om kommunens verksamheter. ”Det finns helt klart ett driv framåt i Ockelbo. Med närheten till Gävle via en väl utbyggd kollektivtrafik har man alla möjligheter att växa”, säger Johan Färnstrand. 

av Elina Sorri
2017-09-06

KOMMENTAR
Johan Färnstrand började sin tjänst som regiondirektör i februari, då han efterträdde Svante Lönnbark. Johan Färnstrand var under fem år produktionsdirektör för vård och omsorg i Uppsala kommun. Dessförinnan hade han bland annat arbetat på SAS, Selecta och varit vd för tidningsbolaget Promedia. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17